Công văn 3161/VPCP-XDPL

Công văn số 3161/VPCP-XDPL về việc lùi thời hạn trình Dự án Luật Bảo hiểm y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3161/VPCP-XDPL lùi thời hạn trình Dự án Luật Bảo hiểm y tế


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3161/VPCP-XDPL
V/v lùi thời hạn trình Dự án Luật Bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 3479/TTr-BYT ngày 25/5/2007 về việc xin lùi thời hạn trình Dự án Luật Bảo hiểm y tế, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Y tế về việc lùi thời gian trình Chính phủ Dự án Luật vào tháng 10/2007.

2. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức là thành viên Ban soạn thảo Dự án Luật tổ chức khảo sát thực tiễn, tổ chức đánh giá việc thực thi pháp luật và hoạt động bảo hiểm y tế trong thời gian từ năm 1992 đến nay và tham khảo kinh nghiệm hoạt động, quản lý về bảo hiểm y tế của một số nước để tiếp tục hoàn chỉnh Dự án Luật trình Chính phủ vào tháng 10/2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài chính, Nội vụ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- VPCP: BTCN (để b/c); các PCN Trần Quốc Toản, Kiều Đình Thụ; TB Phạm Anh Tuấn; Các Vụ: VX, III, TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, XDPL (5), Dg 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

 

Thuộc tính Công văn 3161/VPCP-XDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3161/VPCP-XDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2007
Ngày hiệu lực11/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3161/VPCP-XDPL

Lược đồ Công văn 3161/VPCP-XDPL lùi thời hạn trình Dự án Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3161/VPCP-XDPL lùi thời hạn trình Dự án Luật Bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3161/VPCP-XDPL
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành11/06/2007
        Ngày hiệu lực11/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3161/VPCP-XDPL lùi thời hạn trình Dự án Luật Bảo hiểm y tế

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3161/VPCP-XDPL lùi thời hạn trình Dự án Luật Bảo hiểm y tế

              • 11/06/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/06/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực