Công văn 3163/QLD-KD

Công văn 3163/QLD-KD năm 2020 về sản xuất, phân phối thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3163/QLD-KD 2020 sản xuất phân phối thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3163/QLD-KD
V/v sản xuất, phân phi thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc.
(Sau đây gọi t
t là các Đơn vị)

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có biện pháp cách ly toàn xã hội đ kim soát dịch bệnh.

Thuc chữa bệnh là mặt hàng thuộc nhóm thiết yếu phải đảm bảo cung ứng trong mọi tình huống. Đ chủ động ứng phó với tình hình, Cục Qun lý Dược yêu cầu các Đơn vị như sau:

1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc (bao gồm các cơ sở sản xuất, xuất nhập khu, bán buôn, bán lẻ):

- Chủ động lên phương án sản xuất, kinh doanh đ giảm thiểu tối đa nguy cơ phải dừng hoặc gián đoạn hoạt động do có nhân viên phải thực hiện cách ly y tế, kịp thời b trí cán bộ có trình độ tương đương thay thế trong trường hp các cán bộ ch chốt (người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược, người phụ trách về bảo đảm cht lượng thuc, thủ kho..) vng mặt để đảm bảo hoạt động sản xuất, cung ứng thuốc.

- Tuân thủ đầy đủ các yêu cu về vận chuyn thuốc, nguyên liệu làm thuốc quy định tại các hướng dẫn Thc hành tốt GPs và các quy định đảm bảo phòng chống lây nhiễm Covid-19 của địa phương.

2. S Y tế các tỉnh, thành phố:

- Hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các nội dung tại khoản 1 đối với các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn.

- Xây dựng các biện pháp hỗ trợ, đề nghị chính quyền địa phương, các cơ sở khám cha bệnh tại địa phương hỗ trợ hoạt động phân phối thuốc của doanh nghiệp trong trường hp bắt buộc hạn chế đi lại hoặc phải cách ly, đ đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ, kịp thời.

Trong quá trình trin khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mc, đề nghị các Đơn vị kịp thời báo cáo về Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đ được xem xét, hướng dẫn.

Cục Quản lý thông báo đ các Đơn vị biết và khn trương trin khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Thứ trư
ng BYT (để b/c);
- CT. V
ũ Tuấn Cường (để b/c);
- T
ng Công ty dược VN;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt
nam;
- Website Cục
QLD;
- Lưu: VT, KD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3163/QLD-KD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3163/QLD-KD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2020
Ngày hiệu lực01/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3163/QLD-KD

Lược đồ Công văn 3163/QLD-KD 2020 sản xuất phân phối thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3163/QLD-KD 2020 sản xuất phân phối thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3163/QLD-KD
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Văn Đông
        Ngày ban hành01/04/2020
        Ngày hiệu lực01/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3163/QLD-KD 2020 sản xuất phân phối thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3163/QLD-KD 2020 sản xuất phân phối thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19

              • 01/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực