Công văn 3165/GSQL-GQ1

Công văn 3165/GSQL-GQ1 năm 2018 về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3165/GSQL-GQ1 2018 kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3165/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
(Đ/c: số 21 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Trả lời công văn số 1232/CV-VSH-QLDA-VTTB ngày 25/9/2018 của Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Khoản 5 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính) quy định thủ tục hải quan đối với trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ như sau:

- “a) Trách nhiệm của người xuất khẩu:

a.2) Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định

- b) Trách nhiệm của người nhập khẩu:

b.2) Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định”

Theo đó, việc thực hiện thủ tục theo quy định bao gồm việc đáp ứng yêu cầu về chính sách quản lý mặt hàng và chính sách thuế tại thời điểm khai báo hải quan.

Như vậy, đối với trường hợp hàng hóa thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ nhưng mặt hàng đăng ký tờ khai thuộc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành thì phải đáp ứng quy định về chính sách quản lý mặt hàng đó tại thời điểm khai báo hải quan.

- Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 (sửa đổi khoản 7 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ) quy định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu thì không bao gồm trường hợp sản phẩm, hàng hóa mua bán xuất nhập khẩu tại chỗ.

Do vậy, kiến nghị của Công ty: “đối với hàng hóa mua bán theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ, nếu hàng hóa đó đã được cơ quan quản lý chuyên ngành cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam tại nơi sản xuất thì khi làm thủ tục nhập khẩu, không phải yêu cầu phải đăng ký kiểm tra chuyên ngành” là vượt thẩm quyền của cơ quan hải quan. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành để được xem xét, trả lời theo thẩm quyền. Căn cứ ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành Tổng cục Hải quan sẽ có cơ sở để hướng dẫn hải quan địa phương thực hiện thống nhất.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3165/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3165/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2018
Ngày hiệu lực05/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3165/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 3165/GSQL-GQ1 2018 kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3165/GSQL-GQ1 2018 kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3165/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành05/10/2018
        Ngày hiệu lực05/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3165/GSQL-GQ1 2018 kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3165/GSQL-GQ1 2018 kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

           • 05/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực