Công văn 3167/TCT-PCCS

Công văn số 3167/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định vi phạm trong lĩnh vực thuế

Nội dung toàn văn Công văn 3167/TCT-PCCS xác định vi phạm trong lĩnh vực thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3167/TCT-PCCS
V/v: Xác định vi phạm trong lĩnh vực thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Công an tỉnh Yên Bái

Trả lời công văn số 1004 ngày 26/7/2006 của Công an tỉnh Yên Bái về việc xác định vi phạm trong lĩnh vực thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 3 Mục II Phần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra quyết toán thuế, nếu phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh đang trong thời gian được hưởng ưu đãi đầu tư có hành vi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không đúng với thực tế sản xuất, kinh doanh hoặc có hành vi khai man thì cơ quan thuế xem xét xử lý như sau:

- Nếu các dự án đầu tư đang trong thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn được giải quyết miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo chế độ quy định. Tùy theo lỗi của cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan thuế áp dụng các mức xử phạt hành chính đối với hành vi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không đúng thực tế hoặc khai man của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Nếu các dự án đầu tư đang trong thời gian được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì phần thu nhập chịu thuế cơ sở sản xuất, kinh doanh khai không đúng thực tế hoặc khai man không được xét giảm thuế. Tùy theo lỗi của cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan thuế áp dụng các mức xử phạt hành chính hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp không đúng thực tế hoặc khai man của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định: "Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định tại Nghị định này thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp các hình thức, mức xử phạt quy định tại Nghị định này nhẹ hơn các hình thức, mức xử phạt đối với cùng một hành vi vi phạm đã được quy định tại Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế"

Tại Điểm 9 Mục IV Phần B Thông tư số 100/2004/NĐ-CP">41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Trường hợp đối tượng nộp thuế theo phương pháp kê khai đang trong thời hạn hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bị phát hiện có những vi phạm như tăng chi phí để tăng số lỗ, tăng chi phí để giảm lãi, giảm chi phí để tăng lãi và xác định không đúng các Điều kiện để được hưởng ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

- Nếu vi phạm được kiểm tra phát hiện ngay trong những năm được ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì không xử phạt trốn thuế mà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính khác liên quan.

- Nếu những vi phạm nêu trên chưa được kiểm tra phát hiện mà cá nhân, tổ chức không tự Điều chỉnh hậu quả làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm tiếp sau khi hết thời hạn được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp thì những vi phạm trên sẽ bị xử phạt trốn thuế".

Căn cứ vào các quy định nêu trên, đối với Khoản thu nhập chịu thuế của năm tài chính 2003 cơ sở sản xuất kinh doanh đang trong thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp có vi phạm về sổ sách, kế toán, hóa đơn, chứng từ thì cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn được giải quyết miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo chế độ quy định và không xử phạt trốn thuế đối với hành vi nêu trên mà xử phạt vi phạm hành chính có liên quan.

Tổng cục Thuế thông báo để Công an tỉnh Yên Bái biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3167/TCT-PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3167/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/08/2006
Ngày hiệu lực 28/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3167/TCT-PCCS xác định vi phạm trong lĩnh vực thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3167/TCT-PCCS xác định vi phạm trong lĩnh vực thuế
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3167/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 28/08/2006
Ngày hiệu lực 28/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3167/TCT-PCCS xác định vi phạm trong lĩnh vực thuế

Lịch sử hiệu lực Công văn 3167/TCT-PCCS xác định vi phạm trong lĩnh vực thuế

  • 28/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực