Công văn 3168/VPCP-ĐMDN

Công văn 3168/VPCP-ĐMDN thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty TNHH một thành viên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3168/VPCP-ĐMDN chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty TNHH


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3168/VPCP-ĐMDN
V/v thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty TNHH một thành viên

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 2540/BGTVT-TCCB ngày 20 tháng 4 năm 2010) về việc thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Việc đặt tên các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ các công ty nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

2. Trước mắt Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển đổi từ công ty mẹ trong tổng công ty nhà nước và công ty nhà nước độc lập trực thuộc Bộ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3168/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3168/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2010
Ngày hiệu lực13/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3168/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 3168/VPCP-ĐMDN chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty TNHH


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3168/VPCP-ĐMDN chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty TNHH
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3168/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành13/05/2010
        Ngày hiệu lực13/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3168/VPCP-ĐMDN chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty TNHH

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3168/VPCP-ĐMDN chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty TNHH

             • 13/05/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/05/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực