Công văn 3169/BYT-BH

Công văn 3169/BYT-BH năm 2014 thực hiện Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3169/BYT-BH 2014 thực hiện 55a/2013/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim trẻ em


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3169/BYT-BH
V/v: thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ;
- Bệnh viện các Bộ, ngành.

Ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Đây là chính sách xã hội ý nghĩa và nhân văn giúp cho trẻ em có cơ hội được phát triển khỏe mạnh và hòa nhập cộng đồng tốt nhất.

Đ tổ chức triển khai, thực hiện thống nhất và có hiệu quả Quyết định này trên phạm vi cả nước, Bộ Y tế đề nghị:

1. Đối với Sở Y tế:

- Đ nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh có Thẻ bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình nghèo; thuộc hộ gia đình cận nghèo; thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phổ biến Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người làm công tác giám định bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh, thành phố; tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và thực hiện.

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về quy trình, thủ tục tiếp nhận, phương thức hỗ trợ và nội dung hỗ trợ trẻ em bị bệnh tim bm sinh trong mỗi đợt khám, phẫu thuật tim. Trong đó đặc biệt lưu ý hướng dẫn thủ tục và nội dung thanh toán trong trường hợp người bệnh được phẫu thuật tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do địa phương khác quản lý và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc trung ương quản lý trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tổng hợp danh sách, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách địa phương hằng năm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định để thực hiện thanh toán phần chi phí khám, phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh ngoài phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền ăn với mức 50.000 đồng/trẻ em/ngày trong thời gian không quá 15 ngày và hỗ trợ tiền đi lại theo giá phương tiện công cộng thông thường.

2. Đối với các cơ sở khám bnh, chữa bệnh:

- Thực hiện thanh toán chi phí khám và phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh theo giá dịch vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Rà soát, bổ sung thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế liên quan đến khám bệnh và phẫu thuật tim thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg, kịp thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong thực hiện bảo hiểm y tế nói chung và trong thanh toán chi phí khám, phẫu thuật tim đối với trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh nói riêng.

4. Tổ chức đánh giá hàng năm việc thực hiện Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg và báo cáo kết quả về Bộ Y tế (Vụ bảo hiểm y tế).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- PTT Vũ Đức Đam;
- Bộ trưởng Bộ Y tế;
- TT Nguyễn Viết Tiến;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Bộ Tài chính;
- B LĐTBXH;
- BHXH Việt Nam;
- Các Vụ, Cục: BMTE, KH-TC, KCB;
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3169/BYT-BH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3169/BYT-BH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2014
Ngày hiệu lực28/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3169/BYT-BH 2014 thực hiện 55a/2013/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3169/BYT-BH 2014 thực hiện 55a/2013/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim trẻ em
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3169/BYT-BH
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Lê Tuấn
        Ngày ban hành28/05/2014
        Ngày hiệu lực28/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3169/BYT-BH 2014 thực hiện 55a/2013/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim trẻ em

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3169/BYT-BH 2014 thực hiện 55a/2013/QĐ-TTg chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim trẻ em

             • 28/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực