Công văn 3171/VPCP-QHQT

Công văn 3171/VPCP-QHQT về phê duyệt kết quả đàm phán khoản vay bổ sung cho dự án Thủy lợi Phước Hòa, vay vốn ADB do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3171/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán khoản vay bổ sung


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3171/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán khoản vay bổ sung cho dự án Thủy lợi Phước Hòa, vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
 Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 104/TTr-NHNN ngày 5 tháng 5 năm 2011 về kết quả đàm phán cho dự án Thủy lợi Phước Hòa - Khoản vay bổ sung, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán, nội dung Hiệp định vay và các văn bản liên quan cho dự án Thủy lợi Phước Hòa (Khoản vay bổ sung - giai đoạn 2). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB về việc phê duyệt này.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định vay với đại diện ADB. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các thủ tục cho việc ký kết Hiệp định vay nêu trên.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục cần thiết, triển khai các hoạt động của dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b). V27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3171/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3171/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2011
Ngày hiệu lực18/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3171/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 3171/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán khoản vay bổ sung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3171/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán khoản vay bổ sung
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3171/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành18/05/2011
        Ngày hiệu lực18/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3171/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán khoản vay bổ sung

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3171/VPCP-QHQT phê duyệt kết quả đàm phán khoản vay bổ sung

              • 18/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực