Công văn 3172/BHXH-DVT

Công văn 3172/BHXH-DVT năm 2017 về bổ sung hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3172/BHXH-DVT 2017 bổ sung xây dựng tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3172/BHXH-DVT
V/v bổ sung hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối vi thuốc sdng trong lĩnh vực BHYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiếp theo Công văn số 2369/BHXH-DVT ngày 14/6/2017 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm y tế (BHYT). Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính tại Công văn số 881/BTC-QLCS ngày 19/01/2017 và Bộ Y tế ti Công văn số 3891/BYT-QLD ngày 10/7/2017, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) ký hợp đồng KCB BHYT trên địa bàn xây dựng nhu cầu kế hoạch sử dụng thuc theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 2369/BHXH-DVT nêu trên.

2. Phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thẩm định kế hoạch sử dụng tại các cơ sở KCB và tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc trên toàn tỉnh đảm bảo chi tiết đến từng thuốc, từng nhóm, tiến độ cung cấp của từng cơ sở KCB, tổng hợp gửi về BHXH Việt Nam theo đúng biểu mẫu tại Công văn số 2369/BHXH-DVT nêu trên trước ngày 31/7/2017 để tổ chức thực hiện.

3. Trường hợp cơ sở KCB không xây dựng nhu cầu kế hoạch sử dụng thuốc hoặc không cam kết sử dụng tối thiểu 80% số lượng thuốc đã lập kế hoạch thì được coi là không có nhu cầu kế hoạch sử dụng thuốc. Cơ sở KCB chịu trách nhiệm đảm bảo, cung ứng thuốc cho người bệnh KCB BHYT. Cơ quan BHXH thanh toán đối với các loại thuốc được tổ chức đấu thầu theo quy định đo cơ quan BHXH tổ chức.

4. BHXH Việt Nam dự kiến tổ chức và công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc trước ngày 01/01/2018, kết quả lựa chọn nhà thầu được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018. Để đảm bảo đủ thuốc phục vụ công tác KCB trong thời gian chuyển tiếp, việc thanh toán thuốc theo chế độ BHYT đối với các thuốc trong danh mục đấu thầu tập trung quốc gia do cơ quan BHXH tổ chức được thực hiện như sau:

- Các cơ sở KCB/Địa phương xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu sau ngày 31/7/2017 thì chỉ xây dựng số lượng đủ để sử dụng đến ngày 31/12/2017.

- Các cơ sở KCB/Địa phương đã xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện đấu thầu, có kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi BHXH Việt Nam công bố kết quả lựa chọn nhà thầu và ký thỏa thuận khung đồng thời có giá trúng thầu cao hơn giá trúng thầu do BHXH Việt Nam tổ chức: Kể từ ngày 01/7/2018, cơ quan BHXH chỉ thanh toán thuốc theo giá thuốc trúng thầu do BHXH tổ chức./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, th
ành phố trực thuộc TW;
- Cục Quân y - BQP; Cục Y tế - B
Công an; Cục Y tế - Bộ Giao thông Vận tải;
- Các đơn vị: TCKT, CSYT, G
ĐB;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu VT, DVT (5b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3172/BHXH-DVT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3172/BHXH-DVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2017
Ngày hiệu lực27/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3172/BHXH-DVT 2017 bổ sung xây dựng tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3172/BHXH-DVT 2017 bổ sung xây dựng tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3172/BHXH-DVT
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýPhạm Lương Sơn
       Ngày ban hành27/07/2017
       Ngày hiệu lực27/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3172/BHXH-DVT 2017 bổ sung xây dựng tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3172/BHXH-DVT 2017 bổ sung xây dựng tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia

             • 27/07/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/07/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực