Công văn 3172/TCHQ-TXNK

Công văn 3172/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Punch do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3172/TCHQ-TXNK 2019 trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Punch


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3172/TCHQ-TXNK
V/v trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH MISUMI Việt Nam.
(Lô 15, đường TS11, Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa số: 250419/MSM đề ngày 25/4/2019 của Công ty TNHH MISUMI Việt Nam (Công ty) đối với mặt hàng có tên thương mại “Punch”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có).

Đối chiếu với các quy định nêu trên, Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa của Công ty chưa điền đầy đủ và đúng các thông tin liên quan đến hàng hóa đề nghị xác định trước mã số để làm cơ sở ban hành thông báo xác định trước. Ví dụ: Đơn đề nghị xác định trước không mô tả đúng, đầy đủ tại điểm 10 (thành phần, cấu tạo, công thức hóa học), điểm 12 (hàm lượng tính trên trọng lượng); tài liệu kỹ thuật không đầy đủ, chi tiết...

Do đó, Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn đề nghị xác định trước mã số nêu trên để Công ty hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT,  TXNK - PL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3172/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3172/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2019
Ngày hiệu lực21/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3172/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 3172/TCHQ-TXNK 2019 trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Punch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3172/TCHQ-TXNK 2019 trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Punch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3172/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Mạc Linh
        Ngày ban hành21/05/2019
        Ngày hiệu lực21/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3172/TCHQ-TXNK 2019 trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Punch

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3172/TCHQ-TXNK 2019 trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Punch

            • 21/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực