Công văn 3176/TCT-HT

Công văn số 3176/TCT-HT về giá tính lệ phí trước bạ đất do Tổng Cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3176/TCT-HT giá tính lệ phí trước bạ đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3176/TCT-HT
V/v: giá tính lệ phí trước bạ đất

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Trà Vinh 

Trả lời công văn số 600/CT-TTr ngày 14/6/2007 của Cục thuế tỉnh Trà Vinh về việc vướng mắc về giá tính lệ phí trước bạ đất, Tổng cục có ý kiến như sau:

- Tại Mục I, Phần II, Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định:

“Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường trong nước tại thời Điểm trước bạ. Việc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ trong một số trường hợp thực hiện như sau:

d) Đối với đất nhận chuyển nhượng của các tổ chức, cá nhân (không phân biệt tổ chức, cá nhân kinh doanh hay không kinh doanh) thì giá tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hóa đơn nhưng không được thấp hơn giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định áp dụng tại thời Điểm trước bạ”.

- Tại Điểm 7, Mục I Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quy định sửa đổi Điểm d, Khoản 1 (1.2), Mục I, phần II bằng Điểm d mới như sau: “d) Đối với đất nhận chuyển nhượng của các tổ chức, cá nhân (không phân biệt tổ chức, cá nhân kinh doanh hay không kinh doanh) thì giá tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hóa đơn, hoặc hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ mua bán, hoặc Tờ khai lệ phí trước bạ, nhưng không được thấp hơn giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định áp dụng tại thời Điểm trước bạ.”

Căn cứ các quy định trên, việc áp dụng giá trị tài sản để tính lệ phí trước bạ tại thời Điểm Thông tư 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 có hiệu lực thi hành là giá chuyển nhượng tài sản thực tế trên thị trường trong nước tại thời Điểm trước bạ. Trường hợp áp dụng giá trị tài sản để tính lệ phí trước bạ tại thời Điểm Thông tư số 02/2007/TT-BTC ngày 08/01/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính thì giá tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hóa đơn hoặc hợp đồng chuyển nhượng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Trà Vinh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- , PC, HT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3176/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3176/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2007
Ngày hiệu lực08/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3176/TCT-HT giá tính lệ phí trước bạ đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3176/TCT-HT giá tính lệ phí trước bạ đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3176/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành08/08/2007
        Ngày hiệu lực08/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3176/TCT-HT giá tính lệ phí trước bạ đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3176/TCT-HT giá tính lệ phí trước bạ đất

           • 08/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực