Công văn 3177/VPCP-KTTH

Công văn 3177/VPCP-KTTH điều chuyển gạo dự trữ quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3177/VPCP-KTTH điều chuyển gạo dự trữ quốc gia


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3177/VPCP-KTTH
V/v điều chuyển gạo dự trữ quốc gia

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại văn bản số 52/TTr-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2010 về việc điều chuyển số gạo cứu đói cho địa phương khác, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội cần rút kinh nghiệm trong việc rà soát tình hình thiếu đói tại địa phương trước khi kiến nghị hỗ trợ gạo cứu đói.

2. Bộ Tài chính điều chuyển 991 tấn gạo hỗ trợ cho tỉnh Thái Bình theo Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ hoàn trả lại kho dự trữ quốc gia.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Bộ KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3177/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3177/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2010
Ngày hiệu lực14/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3177/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 3177/VPCP-KTTH điều chuyển gạo dự trữ quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3177/VPCP-KTTH điều chuyển gạo dự trữ quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3177/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành14/05/2010
        Ngày hiệu lực14/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3177/VPCP-KTTH điều chuyển gạo dự trữ quốc gia

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3177/VPCP-KTTH điều chuyển gạo dự trữ quốc gia

             • 14/05/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/05/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực