Công văn 3178/TCT-HT

Công văn số 3178/TCT-HT về Kê khai thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3178/TCT-HT Kê khai thuế GTGT


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3178/TCT-HT
V/v: Kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty liên doanh sợi tổng hợp Hoa Việt

Công ty liên doanh sợi tổng hợp Hoa Việt có công văn số 03/CV ngày 12/7/2007 hỏi về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), về nội dung này Tổng cục hướng dẫn như sau:

Tại Điểm 3 phần I của bản hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính quy định: “3. Số tiền ghi trên tờ khai làm tròn đến đơn vị tiền là đồng Việt . Không ghi số thập phân trên tờ khai thuế GTGT. Đối với các chỉ tiêu không có số liệu phát sinh trong kỳ tính thuế thì bỏ trống không ghi. Nếu các chỉ tiêu có kết quả tính toán nhỏ hơn không thì phần số ghi vào Tờ khai được để trong ngoặc (...). Các chỉ tiêu Điều chỉnh trên tờ khai phải có Bảng giải trình đính kèm

Căn cứ vào các quy định trên, khi lập tờ khai thuế GTGT các chỉ tiêu “Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này” – Mã số [41]: Chỉ tiêu “Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau” – Mã số [43]), nếu có kết quả tính toán nhỏ hơn không (0) thì Công ty ghi vào Tờ khai kết quả đó và được để trong ngoặc (…).

Kể từ ngày 01/7/2007, việc kê khai thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Công ty liên doanh sợi tổng hợp Hoa Việt biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Hà ;
- , PC, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3178/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3178/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2007
Ngày hiệu lực08/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3178/TCT-HT Kê khai thuế GTGT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3178/TCT-HT Kê khai thuế GTGT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3178/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành08/08/2007
        Ngày hiệu lực08/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3178/TCT-HT Kê khai thuế GTGT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3178/TCT-HT Kê khai thuế GTGT

           • 08/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực