Công văn 31785/CT-HTr

Công văn 31785/CT-HTr năm 2016 về giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng cổ phần của công ty do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 31785/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng cổ phần Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31785/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ thể thao Quan Hoa
(Địa chỉ: Số 20 Ngõ 165 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
MST: 0101024085)

Trả lời công văn số 07/CV-2016 ngày 12/04/2016 của Công ty cổ phần thương mại và Dịch vụ thể thao Quan Hoa hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

+ Tại Điểm b Khoản 4 Điều 2 Chương I quy định các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập chuyển nhượng chứng khoán như sau:

"b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyn nhượng c phiếu, quyền mua c phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyn nhượng c phn của các cá nhân trong công ty c phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp."

- Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của B Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị đnh về thuế.

+ Tại Điều 16 Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

"Điều 16. Sửa đổi, b sung điểm a và điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư s 111/2013/TT-BTC như sau:

“a) Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

a.1) Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:

a.1.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, giá chuyn nhượng chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán.

a.1.2) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyn nhượng hoặc giá thực tế chuyn nhượng hoặc giá theo s sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyn nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

b) Thuế suất và cách tính thuế:

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyn nhượng chứng khoán từng ln.

Cách tính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp

=

Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần

x

Thuế suất 0,1%""

Căn cứ quy định trên, trường hợp các cá nhân trong Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ thể thao Quan Hoa có phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của công ty thì thu nhập này được xác đnh là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính và thuộc các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ thể thao Quan Hoa chưa thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cũng như chưa niêm yết cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán thì việc xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm a.1.2, Điểm b Điều 16 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 3 đề được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ thể thao Quan Hoa được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra 3;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr
(2). (6; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 31785/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu31785/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2016
Ngày hiệu lực17/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 31785/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng cổ phần Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 31785/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng cổ phần Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu31785/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành17/05/2016
        Ngày hiệu lực17/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 31785/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng cổ phần Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 31785/CT-HTr thuế thu nhập cá nhân thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng cổ phần Hà Nội 2016

           • 17/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực