Công văn 3179/BGDĐT-VP

Công văn 3179/BGDĐT-VP năm 2016 về chấn chỉnh thực hiện Kế hoạch thời gian năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3179/BGDĐT-VP chấn chỉnh thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3179/BGDĐT-VP
V/v chn chnh thực hiện Kế hoạch thời gian năm học

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp tại địa phương, hầu hết các cơ sở giáo dục đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học và quy định hiện hành về việc dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, vn còn một số cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh tựu trường sớm, tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định ngay khi năm học 2015-2016 vừa kết thúc. Đ chấn chỉnh hiện tượng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ở địa phương thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2015- 2016 của các cơ sở giáo dục theo Khung Kế hoạch thời gian năm học 2015- 2016 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015.

2. Tham gia hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh trong thời gian nghỉ hè đúng quy định, đảm bảo thiết thực, an toàn, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh.

3. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm và Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học.

4. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của tỉnh/thành phố trên cơ sở Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/6/2016, quy định rõ ngày học sinh tựu trường của từng cấp học đảm bảo phù hợp với lứa tui và thực tiễn của địa phương; hướng dẫn, thanh tra và kiểm tra việc tổ chức các hoạt động giáo dục như ôn tập, phụ đạo kiến thức cho học sinh học yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, văn hóa - văn nghệ, th dục - thể thao... cho học sinh sau ngày tựu trường của các cơ sở giáo dục.

5. Có hình thức xử lý nghiêm, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân chỉ đạo việc tựu trường trái quy định của địa phương, đ xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong việc tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, tổ chức dạy học trước chương trình, dạy thêm, học thêm trái quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục địa phương tổ chức thực hiện, quán triệt sâu rộng Công văn này tới tất cả các cơ sở giáo dục, các thầy cô giáo, các em học sinh và các bậc phụ huynh học sinh.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Vũ Đức Đam (để b/cáo);
- UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Vụ, Cục thuộc Bộ;
- Các Sở giáo dục và đào tạo (để t/hiện);
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, TH.

BỘ TRƯỞNG
Phùng Xuân Nhạ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3179/BGDĐT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3179/BGDĐT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2016
Ngày hiệu lực29/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3179/BGDĐT-VP chấn chỉnh thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3179/BGDĐT-VP chấn chỉnh thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3179/BGDĐT-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhùng Xuân Nhạ
        Ngày ban hành29/06/2016
        Ngày hiệu lực29/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3179/BGDĐT-VP chấn chỉnh thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3179/BGDĐT-VP chấn chỉnh thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2016

           • 29/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực