Công văn 3179/GSQL-GQ1

Công văn 3179/GSQL-GQ1 năm 2018 về giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Công văn 3179/GSQL-GQ1 2018 giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng đã được thay thế bởi Công văn 3508/GSQL-GQ1 2018 Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2018.

Nội dung toàn văn Công văn 3179/GSQL-GQ1 2018 giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3179/GSQL-GQ1
V/v Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 518/CATTT-CP ngày 5/9/2018 của Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quy định về Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng. Theo đó, Cục An toàn Thông tin đề nghị “Tổng cục Hải quan xem xét, hướng dẫn các cơ quan hải quan địa phương trước mắt chưa yêu cầu doanh nghiệp phải nộp, xuất trình Giấy phép nhập khẩu khi thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng”. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Trước mắt, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ ý kiến của Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 518/CATTT-CP dẫn trên để thực hiện. Cục Giám sát quản lý về Hải quan sẽ có ý kiến hướng dẫn cụ thể khi quy định có sự thay đổi.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 518/CATTT-CP ngày 5/9/2018 của Cục An toàn Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Cục Quản lý rủi ro, Cục Thuế XNK, Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ, Vụ Thanh Tra (để p/h);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3179/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3179/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2018
Ngày hiệu lực09/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3179/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 3179/GSQL-GQ1 2018 giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3179/GSQL-GQ1 2018 giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3179/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNgô Minh Hải
        Ngày ban hành09/10/2018
        Ngày hiệu lực09/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3179/GSQL-GQ1 2018 giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3179/GSQL-GQ1 2018 giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng