Công văn 3179/TCT-TS

Công văn số 3179/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nội dung toàn văn Công văn 3179/TCT-TS thực hiện luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất


BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3179/TCT-TS
V/v: Kê khai thu nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 7847/CT-THDT ngày 26/6/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc thực hiện luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp thuế: Căn cứ quy định tại Điểm 1 và Điểm 2 Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg ngày 23/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí Điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế thì đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang áp dụng cơ chế từ kê khai, tự nộp thuế GTGT và thuế TNDN thực hiện việc kê khai, nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư số 127/2003/TT-BTC nêu trên.

2- Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp thuế:

- Thực hiện việc kiểm tra kê khai theo hồ sơ, đồng thời tính nghĩa vụ tài chính từ các Khoản thu về đất (nếu có) và ra thông báo theo đúng quy định tại Điểm 1, Mục I và Điểm 2.3, Mục II Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

- Về thủ tục kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất thực hiện theo quy định tại Điểm 2, Mục VII, Phần C Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

3- Về thông báo nộp thuế thu nhập từ quyền sử dụng đất theo Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT nêu trên không phải là thông báo nộp thuế theo các Luật thuế hiện hành mà là thông báo về nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất trên cơ sở số liệu về địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cung cấp. Sau khi cơ quan thuế có thông báo chính thức về nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ thông báo về nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất biết để thực hiện theo quy định của Luật Đất đai và trình tự, thủ tục hướng dẫn tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT nêu trên.

Vì vậy, hướng dẫn về thông báo nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất theo hướng dẫn tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT nêu trên không trái với quy định hiện hành của các Luật thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3179/TCT-TS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3179/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2006
Ngày hiệu lực28/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3179/TCT-TS thực hiện luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3179/TCT-TS thực hiện luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3179/TCT-TS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành28/08/2006
        Ngày hiệu lực28/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3179/TCT-TS thực hiện luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3179/TCT-TS thực hiện luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất

         • 28/08/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/08/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực