Công văn 3180/TCT-CS

Công văn số 3180/TCT-CS về việc thu lệ phí trước bạ đối với đất thuê do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3180/TCT-CS thu lệ phí trước bạ đất thuê


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 3180/TCT-TS
V/v thu lệ phí trước bạ đối với đất thuê

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2006

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái

Trả lời công văn số 331CT/THDT ngày 8/8/2006 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về việc thu lệ phí trước bạ đối với đất thuê, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm Mục I, II, Phần I Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ thì: đất là đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ. Tổ chức, cá nhân có tài sản là đất phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tại điểm 4, Mục III, Phần I, Thông tư 95/2005/TT-BTC nêu trên quy định “Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc các trường hợp sau đây không phải nộp lệ phí trước bạ: … 4. Đất thuê mà tổ chức, cá nhân thuê đất không đăng ký quyền sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Như vậy, tổ chức, cá nhân có tài sản là đất thuê nếu không có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy CNQSDĐ) với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không phải nộp lệ phí trước bạ, không phân biệt Hợp đồng thuê đất được ký trước hay sau ngày 26/11/2005 (ngày Thông tư 95/2005/TT-BTC có hiệu lực thi hành). Trường hợp người sử dụng đất thuê đã được cấp giấy CNQSDĐ, sẽ không xảy ra trường hợp xin cấp (mới) giấy CNQSDĐ, nên không thể yêu cầu người sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ. Trường hợp người sử dụng đất xin đổi giấy CNQSDĐ thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ quy định tại Điểm 9(a), Mục III, Phần I, Thông tư 95/2005/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Yên Bái biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3180/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3180/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2006
Ngày hiệu lực28/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3180/TCT-CS thu lệ phí trước bạ đất thuê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3180/TCT-CS thu lệ phí trước bạ đất thuê
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3180/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành28/08/2006
        Ngày hiệu lực28/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3180/TCT-CS thu lệ phí trước bạ đất thuê

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3180/TCT-CS thu lệ phí trước bạ đất thuê

            • 28/08/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/08/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực