Công văn 3182/TCT-KK

Công văn 3182/TCT-KK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3182/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3182/TCT-KK
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 740/CT-KK-KTT ngày 10/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3(d) Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ các hướng dẫn trên:

- Trường hợp hàng xuất khẩu thanh toán theo phương thức chậm trả hoặc từng kỳ, được ghi rõ trong hợp đồng xuất khẩu trong thời gian chưa đến hạn thanh toán; chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, hoặc phía nước ngoài đã thanh toán hoặc tạm ứng trước; nếu cơ sở kinh doanh có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu và đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ thuế, hoàn thuế theo quy định thì được hoàn toàn bộ số thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫn tại Điểm 3 Điều 16 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng . Đến thời hạn thanh toán theo hợp đồng nếu cơ sở kinh doanh không cung cấp được chứng từ thanh toán tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng thì Cục Thuế thực hiện thu hồi lại số tiền thuế đã hoàn đối với hàng hóa xuất khẩu chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và xử phạt theo quy định.

- Trường hợp trong hợp đồng xuất khẩu không có thỏa thuận thanh toán chậm trả nếu tại thời điểm đề nghị hoàn thuế cơ sở kinh doanh mới được thanh toán một phần giá trị hàng hóa xuất khẩu thì thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần giá trị hàng hóa chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng chưa đủ điều kiện kê khai khấu trừ, hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ: PC2b (TCT);
- Lưu: VT, KK2b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3182/TCT-KK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3182/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/08/2014
Ngày hiệu lực 12/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3182/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3182/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3182/TCT-KK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Trần Văn Phu
Ngày ban hành 12/08/2014
Ngày hiệu lực 12/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3182/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 3182/TCT-KK 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng

  • 12/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực