Công văn 3183/BHXH-CDBHXH

Công văn 3183/BHXH-CDBHXH năm 2015 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 919/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Việt nam do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3183/BHXH-CDBHXH hướng dẫn thực hiện quyết định 919/QĐ-BHXH Hồ Chí Minh 2015


BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIM XÃ HỘI TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3183/BHXH-CĐBHXH
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt nam.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Các đơn v sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, b sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nay Bảo hiểm xã hội TP.HCM hướng dẫn thực hiện các nội dung thay đổi như sau:

1. Từ 1/10/2015 bãi bỏ các thành phần hồ sơ trong các Phiếu giao nhận hồ sơ:

- Phiếu giao nhận 601 và 612: Quyết định của cấp thẩm quyền cử đi học, làm việc ở nước ngoài đối với trường hợp ốm đau phải nghỉ việc trong thời gian được cử đi học tập, làm việc ở nước ngoài; Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (mẫu 11A-HSB).

- Phiếu giao nhận 602: Đơn của người lao động nữ sinh con hoặc đơn của người lao động nhận nuôi con nuôi (mẫu 11B-HSB); Đơn của người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (mẫu 11A-HSB).

2. Từ 1/11/2015 thực hiện thay đổi biểu mẫu C70a-HD và C70b-HD mới trong quy trình giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe:

- Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM khi nộp hồ sơ để giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe thì lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mu C70a-HD mới) 1 bản và phải ghi đúng, đầy đủ theo các nội dung, tiêu thức theo Phụ lục 1 của Quyết định s 919/QĐ- BHXH (hoặc nội dung hướng dẫn cách ghi ở phần cuối của biểu mẫu C70a-HD file exel).

- Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mu C70b-HD mới) đã được cơ quan BHXH thẩm định sẽ chuyển trả cho các đơn vị, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được C70b-HD mới các đơn vị thực hiện chi trả cho người lao động và người lao động ký nhận vào danh sách C70b-HD.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến tất cả các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.HCM biết để thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhn:
- Như trên;
-
Ban Giám đốc;
-
Phòng TN&QLHS; KHTC; Chế độ;
-
BHXH các Q-H;
-
Website của BHXH TP;
-
Lưu VT, CĐBHXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3183/BHXH-CDBHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3183/BHXH-CDBHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2015
Ngày hiệu lực05/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3183/BHXH-CDBHXH hướng dẫn thực hiện quyết định 919/QĐ-BHXH Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3183/BHXH-CDBHXH hướng dẫn thực hiện quyết định 919/QĐ-BHXH Hồ Chí Minh 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3183/BHXH-CDBHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đăng Tiến
        Ngày ban hành05/10/2015
        Ngày hiệu lực05/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3183/BHXH-CDBHXH hướng dẫn thực hiện quyết định 919/QĐ-BHXH Hồ Chí Minh 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3183/BHXH-CDBHXH hướng dẫn thực hiện quyết định 919/QĐ-BHXH Hồ Chí Minh 2015

            • 05/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực