Công văn 3189/BLĐTBXH-BĐG

Công văn 3189/BLĐTBXH-BĐG năm 2017 xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3189/BLĐTBXH-BĐG 2017 kế hoạch bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới phụ nữ 2018


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3189/LĐTBXH-BĐG
V/v xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 24/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, nhằm thực hiện tốt công tác bình đẳng giới năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 từ nguồn ngân sách tại địa phương, trong đó lưu ý thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến 15/12/2018.

2. Tiếp tục thực hiện hoạt động thuộc Kế hoạch triển khai Chương trình hành động quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

3. Cùng với nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu từ Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020, ưu tiên bố trí ngân sách từ nguồn chi thường xuyên và các nguồn chi khác (nếu có) tại địa phương để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của hoạt động.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bình đẳng giới, số ĐT: 04.3266.9943) để phối hợp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (đ báo cáo);
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để phối hợp);
- C
ác đồng chí thành viên UBQGVSTBPNVN;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ BĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Trọng Đàm
PHÓ CHỦ TỊCH UBQG VSTBPNVN

 

 

Thuộc tính Công văn 3189/BLĐTBXH-BĐG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3189/BLĐTBXH-BĐG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3189/BLĐTBXH-BĐG

Lược đồ Công văn 3189/BLĐTBXH-BĐG 2017 kế hoạch bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới phụ nữ 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3189/BLĐTBXH-BĐG 2017 kế hoạch bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới phụ nữ 2018
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3189/BLĐTBXH-BĐG
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Trọng Đàm
        Ngày ban hành01/08/2017
        Ngày hiệu lực01/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3189/BLĐTBXH-BĐG 2017 kế hoạch bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới phụ nữ 2018

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3189/BLĐTBXH-BĐG 2017 kế hoạch bố trí kinh phí công tác bình đẳng giới phụ nữ 2018

           • 01/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực