Công văn 3193/BTP-VP

Nội dung toàn văn Công văn 3193/BTP-VP 2023 cung cấp thông tin văn bản quy phạm pháp luật tháng 07


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3193/BTP-VP
V/v cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ và Thủ tướng chính phủ ban hành trong tháng 07/2023

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Thông tư số 07/2021/TT-BTP ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, để phục vụ xây dựng Thông cáo báo chí hàng tháng về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về các văn bản quy phạm pháp luật đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 07/2023 do cơ quan mình chủ trì soạn thảo (theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BTP).

Văn bản cung cấp thông tin đề nghị gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 07/8/2023 (thứ Hai) để phục vụ xây dựng Thông cáo báo chí (bản điện tử xin gửi về địa chỉ [email protected]).

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

(Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ đồng chí Đinh Hoàng Yến, Văn phòng Bộ Tư pháp, số điện thoại 024.6273.9332 hoặc 03.8284.0000).


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP (TT).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Quốc Hoàn

PHỤ LỤC

MẪU VĂN BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2021/TT-BTP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Tên Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/…….-…….

Hà Nội, ngày …..tháng.....năm …….

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Thực hiện Thông tư số /2021/TT-BTP ngày tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ………….1 cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng như sau:

I. Văn bản 1:

1. Tên văn bản quy phạm pháp luật: Ghi đầy đủ tên, số/ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản; cơ quan ban hành văn bản.

2. Hiệu lực thi hành: Ghi rõ ngày, tháng, năm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật (bao gồm thời điểm có hiệu lực đối với toàn bộ và từng phần của văn bản nếu có); việc bãi bỏ, thay thế văn bản quy phạm pháp luật trước đó (nếu có); quy định chuyển tiếp (nếu có); hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật (nếu có)...

3. Sự cần thiết, mục đích ban hành: Nêu ngắn gọn về cơ sở chính trị, pháp lý, cơ sở thực tiễn; mục đích của việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

4. Nội dung chủ yếu: Nêu rõ số chương, điều; nội dung chủ yếu của văn bản QPPL, bao gồm: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; các quy định chính, nội dung mới của quy định so với văn bản trước đó; danh mục phụ lục kèm theo (nếu có)...

II. Văn bản 2:...


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ………..

Thủ trưởng cơ quan
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


__________________________

1 Tên cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3193/BTP-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3193/BTP-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(07/08/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3193/BTP-VP

Lược đồ Công văn 3193/BTP-VP 2023 cung cấp thông tin văn bản quy phạm pháp luật tháng 07


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3193/BTP-VP 2023 cung cấp thông tin văn bản quy phạm pháp luật tháng 07
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3193/BTP-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Quốc Hoàn
        Ngày ban hành25/07/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (07/08/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3193/BTP-VP 2023 cung cấp thông tin văn bản quy phạm pháp luật tháng 07

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3193/BTP-VP 2023 cung cấp thông tin văn bản quy phạm pháp luật tháng 07

              • 25/07/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực