Công văn 3193/TCT-DNK

Công văn số 3193/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao TSCĐ qua các năm 2002, 2003, 2004 của DNTN Đặng Tài

Nội dung toàn văn Công văn 3193/TCT-DNK trích khấu hao TSCĐ qua các năm 2002, 2003, 2004 của DNTN Đặng Tài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3193/TCT-DNK
V/v: Chi phí khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 133/CT-TTr2 ngày 31/03/2006 của Cục thuế tỉnh Tiền Giang về việc trích khấu hao TSCĐ qua các năm 2002, 2003, 2004 của DNTN Đặng Tài; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật thuế TNDN thì việc xác định chi phí khấu hao TSCĐ của DNTN Đặng Tài được thực hiện như sau:

1/ Trường hợp tài sản được hình thành trước và được xác lập là vốn đầu tư để thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tự xác định giá trị của tài sản tại thời Điểm đăng ký kinh doanh và phải đăng ký, kê khai khi thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 100 của Luật doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999.

Do vậy, nếu khi thành lập, DNTN Đặng Tài có đưa tài sản đã có từ trước, doanh nghiệp không tự định giá mà trưng cầu Hội đồng định giá tài sản của UBND huyện Cai Lậy xác định để hình thành vốn kinh doanh, giá trị tài sản được hạch toán và theo dõi theo đúng chế độ kế toán đối với TSCĐ thì doanh nghiệp được trích khấu hao tài sản cố định căn cứ trên giá trị đã được định giá.

2/ Trường hợp TSCĐ hình thành sau khi doanh nghiệp được thành lập nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp đứng tên doanh nghiệp làm căn cứ hạch toán kế toán và trích khấu hao.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, DNK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3193/TCT-DNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3193/TCT-DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2006
Ngày hiệu lực29/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3193/TCT-DNK trích khấu hao TSCĐ qua các năm 2002, 2003, 2004 của DNTN Đặng Tài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3193/TCT-DNK trích khấu hao TSCĐ qua các năm 2002, 2003, 2004 của DNTN Đặng Tài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3193/TCT-DNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành29/08/2006
        Ngày hiệu lực29/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3193/TCT-DNK trích khấu hao TSCĐ qua các năm 2002, 2003, 2004 của DNTN Đặng Tài

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3193/TCT-DNK trích khấu hao TSCĐ qua các năm 2002, 2003, 2004 của DNTN Đặng Tài

             • 29/08/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/08/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực