Công văn 3194/UBND-ĐTMT

Công văn 3194/UBND-ĐTMT giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận 9 trong khu quy hoạch xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố tại quận 9 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3194/UBND-ĐTMT giải quyết kiến nghị Ủy ban nhân dân quận 9 trong khu quy hoạch xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố tại quận 9


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3194/UBND-ĐTMT
Về giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận 9 trong khu quy hoạch xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố tại quận 9 

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi :

- Ủy ban nhân dân quận 9;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố;
- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao

 

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố tại Công văn số 4788/STC-HĐTĐBT-BVG ngày 17 tháng 5 năm 2007 và Ủy ban nhân dân quận 9 tại các Công văn số 730/UBND-BBT ngày 25 tháng 4 năm 2007, số 840/UBND-BBT ngày 23 tháng 5 năm 2007 về việc kiến nghị giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông báo số 163/TB-VP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau :

1. Đối với hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi và được bồi thường thiệt hại (trừ đất biền ven kênh rạch, đất lấn chiếm) trong khu quy hoạch xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố tại quận 9, ngoài chi phí bồi thường hỗ trợ về đất nông nghiệp theo quy định, được nhận thêm phần hỗ trợ giá chênh lệch được hưởng từ chính sách mua căn hộ chung cư tính theo số m2 căn hộ chung cư được quy đổi theo tỷ lệ 100m2 đất nông nghiệp bằng 4,5m2 căn hộ chung cư nhưng không quá hai (02) lần hạn mức giao đất ở mới. Căn cứ vào diện tích tiêu chuẩn (số m2) căn hộ chung cư quy đổi, được hỗ trợ bằng tiền theo mức hỗ trợ giá đối với căn hộ chung cư theo giá bán tái định cư (mức hỗ trợ giá đối với căn hộ chung cư theo giá bán tái định cư là : 3.600.000đồng/m2). Cụ thể mức hỗ trợ chênh lệch từ chính sách mua căn hộ chung cư theo giá bán tái định cư của 1m2 đất nông nghiệp là 160.000đồng/m2 (tính tròn). 

Riêng đối với hộ có đất nông nghiệp diện tích từ 1.000m2 trở lên bị thu hồi toàn bộ và được bồi thường thiệt hại (trừ đất biền ven kênh rạch, đất lấn chiếm) ngoài chi phí bồi thường về đất nông nghiệp theo quy định, nếu có nhu cầu về nhà ở thì được mua căn hộ chung cư theo quy định tại mục 1 Công văn số 924/UBND-ĐT ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trường hợp không có nhu cầu về nhà ở thì được nhận phần hỗ trợ bằng tiền.

2. Trường hợp hiện trạng vừa có đất ở, vừa có đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khuôn viên đất ở (theo quy định tại tiết C.3.2 điểm C.3 mục C khoản 3 Điều 3 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 121/2002/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố) ngoài chi phí bồi thường hỗ trợ về đất theo quy định được tính hỗ trợ thêm đối với đất khuôn viên là 200.000đồng/m2 (tính từ m2 thứ 201 đến không quá m2 thứ 400).

3. Về kiến nghị ghi vốn bổ sung và cấp kinh phí để chi trả cho các hộ dân (dự kiến 1000 tỷ đồng) : Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính xem xét cân đối và đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định sớm.

4. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9 và Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng bồi thường của dự án thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- Thanh tra thành phố;
- Văn phòng Tiếp công dân thành phố;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên, ĐTMT (2b);
- Lưu : VT, (ĐT-C) L.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3194/UBND-ĐTMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3194/UBND-ĐTMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2007
Ngày hiệu lực29/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3194/UBND-ĐTMT

Lược đồ Công văn 3194/UBND-ĐTMT giải quyết kiến nghị Ủy ban nhân dân quận 9 trong khu quy hoạch xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố tại quận 9


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3194/UBND-ĐTMT giải quyết kiến nghị Ủy ban nhân dân quận 9 trong khu quy hoạch xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố tại quận 9
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3194/UBND-ĐTMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành29/05/2007
        Ngày hiệu lực29/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3194/UBND-ĐTMT giải quyết kiến nghị Ủy ban nhân dân quận 9 trong khu quy hoạch xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố tại quận 9

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3194/UBND-ĐTMT giải quyết kiến nghị Ủy ban nhân dân quận 9 trong khu quy hoạch xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố tại quận 9

           • 29/05/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/05/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực