Công văn 32/BXD-KHTC

Công văn số 32/BXD-KHTC về việc báo cáo tình hình hoạt động, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 32/BXD-KHTC báo cáo tình hình hoạt động, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của các doanh nghiệp


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 32/BXD-KHTC
V/v: báo cáo tình hình hoạt động, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của các doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các tổng công ty, công ty trực thuộc Bộ Xây dựng
- Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam

 

Để chuẩn bị báo cáo Thường trực Chính phủ về tình hình hoạt động và kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đối với các tổng công ty, công ty độc lập thuộc Bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện những công việc sau:

1. Trên cơ sở Báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008, phương hướng nhiệm vụ năm 2009 đã gửi Bộ:

- Chuẩn xác lại các số liệu, chỉ tiêu đạt được về sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2008, chỉ tiêu kế hoạch năm 2009

- Cập nhật, bổ sung các nội dung mới có liên quan và ước kết quả đạt được trong 03 tháng đầu năm 2009 (trong đó có báo cáo về tình hình thực hiện các giải pháp đã nêu tại Chỉ thị số 08/2008/CT-BXD ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo sự phát triển ổn định và tăng trưởng bền vững đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng).

2. Báo cáo kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu trong năm 2008 của Công ty mẹ và các công ty con gồm:

- Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu

- Tổng nợ phải thu/tổng tài sản; nợ phải thu từ các công trình, dự án do đơn vị nhận thầu/nợ phải thu

- Tổng vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn

- Tổng nợ phải trả, nợ vay ngân hàng ngắn hạn, dài hạn

- Cổ tức của cổ đông Nhà nước thu từ các công ty cổ phần.

3. Báo cáo về kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của doanh nghiệp cho đến thời điểm hiện nay và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới.

Căn cứ kết quả đạt được về sản xuất kinh doanh và đầu tư và thực hiện các chỉ tiêu về tài chính, các đơn vị có nhận xét, đánh giá chung về hiệu quả hoạt động của đơn vị mình trong năm 2008; nêu rõ các khó khăn, vướng mắc đồng thời kiến nghị các giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch năm 2009.

Đề nghị Hội đồng quản trị và Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo các bộ phận chức năng chuẩn bị báo cáo theo các nội dung nêu trên, gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước 10h sáng thứ hai ngày 16/3/2009 để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ TCCB
- Lưu VP, Vụ KHTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Bùi Đức Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 32/BXD-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu32/BXD-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2009
Ngày hiệu lực12/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 32/BXD-KHTC

Lược đồ Công văn 32/BXD-KHTC báo cáo tình hình hoạt động, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của các doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 32/BXD-KHTC báo cáo tình hình hoạt động, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của các doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu32/BXD-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Đức Hưng
        Ngày ban hành12/03/2009
        Ngày hiệu lực12/03/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 32/BXD-KHTC báo cáo tình hình hoạt động, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của các doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 32/BXD-KHTC báo cáo tình hình hoạt động, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của các doanh nghiệp

           • 12/03/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực