Công văn 32/SXD-XD

Công văn 32/SXD-XD năm 2014 hướng dẫn trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu công trình do Sở Xây dựng phê duyệt theo ủy quyền do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 32/SXD-XD năm 2014 thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật kế hoạch đấu thầu Bến Tre


UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/SXD-XD
V/v hướng dẫn trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu công trình do Sở Xây dựng phê duyệt theo ủy quyền

Bến Tre, ngày 13 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, Thành phố.

 

Thực hiện theo các quy định hiện hành, Sở Xây dựng hướng dẫn nội dung về trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu đối với các công trình xây dựng tại Sở Xây dựng theo ủy quyền tại Quyết định số 1529/2009/QĐ-UBND ngày 06/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền, phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách do tỉnh trực tiếp quản lý như sau:

1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình của chủ đầu tư. Mẫu tờ trình vận dụng theo Phụ lục số 2 của Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng, các nội dung trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo Điểm a Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ.

b) Chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

c) Văn bản về việc xác định cụ thể nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

d) Văn bản của cấp có thẩm quyền về quyền sử dụng đất hoặc chủ trương giao đất.

e) Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quy hoạch xây dựng, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình.

g) Văn bản thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (đối với các công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt phòng và chữa cháy theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 của Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ).

h) Văn bản phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cấp có thẩm quyền (đối với các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Điều 12 của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ).

i) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được lập theo Khoản 4 Điều 35 của Luật Xây dựng, bao gồm phần thuyết minh, bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình.

k) Văn bản thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công hoặc ý kiến về kết quả thẩm tra thiết kế của cơ quan có thẩm quyền (đối với các công trình thuộc diện phải thẩm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ).

l) Văn bản thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư (nội dung thẩm định theo Khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng).

m) Văn bản thẩm định dự toán của chủ đầu tư theo mẫu 7.2 của Phụ lục số 7 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Thời gian thẩm định và phê duyệt:

- Thời gian giải quyết hồ sơ: không quá 15 ngày làm việc kể từ khi kiểm tra, xác nhận đủ hồ sơ.

- Sở Xây dựng có công văn chuyển trả, đề nghị bổ sung hồ sơ trong thời gian 5 ngày làm việc nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định tại Công văn này.

Công văn này thay thế Công văn số 392/SXD-QLXD ngày 08/9/2009 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tại Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng xin thông báo đến các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố được biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ-Sở XD;
- Các đơn vị trực thuộc SXD;
- Website Sở XD;
- Lưu: VT, XD, tvt.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Bùi Trang Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 32/SXD-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu32/SXD-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2014
Ngày hiệu lực13/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 32/SXD-XD năm 2014 thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật kế hoạch đấu thầu Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản hiện thời

    Công văn 32/SXD-XD năm 2014 thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật kế hoạch đấu thầu Bến Tre
    Loại văn bảnCông văn
    Số hiệu32/SXD-XD
    Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
    Người kýBùi Trang Thuận
    Ngày ban hành13/01/2014
    Ngày hiệu lực13/01/2014
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
    Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được căn cứ

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Công văn 32/SXD-XD năm 2014 thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật kế hoạch đấu thầu Bến Tre

       Lịch sử hiệu lực Công văn 32/SXD-XD năm 2014 thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật kế hoạch đấu thầu Bến Tre