Công văn 32/TCHQ-GSQL

Công văn 32/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu D của Malaysia do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 32/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D của Malaysia


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Liên quan đến một số trường hợp C/O mẫu D do Malaysia phát hành mà thể thức không đúng quy định tại Phụ lục VIIIA ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương, trên cơ sở thư thông báo của cơ quan có thẩm quyền Malaysia, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với các C/O mẫu D do Malaysia phát hành, cơ quan hải quan xem xét chấp nhận các C/O mẫu D được cấp có thể thức như sau:

Nội dung

Mu C/O mẫu D theo cam kết Hiệp định

C/O mẫu D do cơ quan cấp đang cấp

Dòng chữ Original (Duplicate/Triplicate)

Vị trí dòng chữ này nằm giữa trang

Chữ ORIGINAL góc bên phải C/O

Dòng chữ Third Country Invoicing tại ô số 13

Third Country Invoicing

Third - Country Invoicing

Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu (để biết);
- Lưu: VT,
GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 32/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu32/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2018
Ngày hiệu lực03/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 32/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 32/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D của Malaysia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 32/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D của Malaysia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu32/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành03/01/2018
        Ngày hiệu lực03/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 32/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D của Malaysia

             Lịch sử hiệu lực Công văn 32/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D của Malaysia

             • 03/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực