Công văn 32/TCT-CS

Công văn 32/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng khấu trừ đối với ngành nghề cho thuê nhà xưởng, văn phòng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 32/TCT-CS 2018 thuế giá trị gia tăng khấu trừ đối với ngành nghề cho thuê nhà xưởng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 71622/CT-KK&KTT ngày 06/11/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc đăng ký phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ đối với ngành nghề cho thuê nhà xưởng, văn phòng của Công ty TNHH Sơn Dương Vàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 12 và Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về phương pháp tính thuế:

Điều 12. Phương pháp khấu trừ thuế

“1. Phương pháp khu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này;

4. Các trường hợp khác:

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này đ nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này.”

Điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

“1. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý...”

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế TP. Hà Nội tại công văn số 71622/CT-KK&KTT Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP. Hà Nội: trường hợp Công ty TNHH Sơn Dương Vàng đã được Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh cho thuê nhà xưởng, văn phòng, Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chng từ và đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Trường hợp Công ty TNHH Sơn Dương Vàng có hoạt động kinh doanh mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì Công ty phải hạch toán riêng hoạt động này đ nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP. Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC (BTC):
- Vụ PC (TCT);
- Webs
ite TCT;
-
Lưu: VT, CS(3b);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 32/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu32/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2018
Ngày hiệu lực03/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 32/TCT-CS

Lược đồ Công văn 32/TCT-CS 2018 thuế giá trị gia tăng khấu trừ đối với ngành nghề cho thuê nhà xưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 32/TCT-CS 2018 thuế giá trị gia tăng khấu trừ đối với ngành nghề cho thuê nhà xưởng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu32/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành03/01/2018
        Ngày hiệu lực03/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 32/TCT-CS 2018 thuế giá trị gia tăng khấu trừ đối với ngành nghề cho thuê nhà xưởng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 32/TCT-CS 2018 thuế giá trị gia tăng khấu trừ đối với ngành nghề cho thuê nhà xưởng

            • 03/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực