Công văn 320/BHXH-VP

Công văn 320/BHXH-VP năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 320/BHXH-VP 2020 phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 320/BHXH-VP
V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản: Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra; trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát rất cao, để chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) tập trung thực hiện một số công việc cụ thể sau:

1. Nghiêm túc quán triệu và thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 79-CV/TW, Chỉ thị số 05/CT-TTg , Chỉ thị số 06/CT-TTg và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.

2. Tuân thủ, thực hiện triệt để các khuyến cáo về các biện pháp dự phòng, cách ly của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn; chủ động nắm bắt thông tin, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh để kịp thời ứng phó với các trường hợp khẩn cấp tại đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Hạn chế tối đa việc tổ chức hội nghị, hội thảo, họp tập trung, trường hợp cần thiết tổ chức hội nghị, họp bằng hình thức trực tuyến; không tổ chức đi lễ hội, hạn chế đến những nơi đông người.

4. Thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của dịch do chủng mới Corona gây ra cũng như cách phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phổ biến để công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh do chủng mới Corona gây ra và tự phòng tránh.

5. Văn phòng BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương có các biện pháp phòng chống như: phun thuốc khử trùng tại các trụ sở cơ quan; giữ gìn vệ sinh nơi làm việc; bố trí dung dịch sát khuẩn tại các phòng họp, cổng ra vào cơ quan; trang bị đầy đủ khẩu trang cho công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân đến giao dịch, làm việc; khuyến khích công chức, viên chức và người lao động đeo khẩu trang khi tiếp xúc, giải quyết công việc, nhất là với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, làm việc với cơ quan BHXH.

6. Công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành nâng cao nhận thức, ý thức về tự phòng chống dịch bệnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tham gia lễ hội, đi thăm quan, du lịch đến những nơi có dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước, của Ngành về phát ngôn, không truyền bá, đưa các thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh của các cấp, các ngành.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện theo các nội dung trên; trường hợp có phát sinh dịch tại đơn vị, địa phương kịp thời tổng hợp, báo cáo BHXH Việt nam (qua Văn phòng) và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BCĐ Quốc gia PCDB Corona (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Đảng ủy CQ,
Công đoàn CQ, VP HĐQL;
- Lưu: VT, VP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Đình Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 320/BHXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu320/BHXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2020
Ngày hiệu lực06/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 320/BHXH-VP

Lược đồ Công văn 320/BHXH-VP 2020 phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 320/BHXH-VP 2020 phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu320/BHXH-VP
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Đình Khương
        Ngày ban hành06/02/2020
        Ngày hiệu lực06/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 320/BHXH-VP 2020 phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra

              Lịch sử hiệu lực Công văn 320/BHXH-VP 2020 phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra

              • 06/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực