Công văn 3202/VPCP-KTTH

Công văn số 3202/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình thuộc Khu di tích Cụ Phan Đình Phùng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3202/VPCP-KTTH hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình thuộc Khu di tích Cụ Phan Đình Phùng


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3202/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình thuộc Khu di tích Cụ Phan Đình Phùng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2275/BKH-LĐVX ngày 2 tháng 4 năm 2008, của Bộ Tài chính tại văn bản số 4663/BTC-NSNN ngày 21 tháng 4 năm 2008 về việc đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư các công trình thuộc Khu di tích Cụ Phan Đình Phùng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chủ động sắp xếp ngân sách địa phương, vốn đã tạm ứng từ ngân sách trung ương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để triển khai, thực hiện các công trình thuộc Khu Di tích Cụ Phan Đình Phùng.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính bố trí vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu trong dự toán ngân sách năm 2009 cho tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình thuộc Khu Di tích Cụ Phan Đình Phùng theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Bộ VHTT&DL;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, TTĐT, các Vụ: KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3202/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3202/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2008
Ngày hiệu lực19/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3202/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 3202/VPCP-KTTH hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình thuộc Khu di tích Cụ Phan Đình Phùng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3202/VPCP-KTTH hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình thuộc Khu di tích Cụ Phan Đình Phùng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3202/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành19/05/2008
        Ngày hiệu lực19/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3202/VPCP-KTTH hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình thuộc Khu di tích Cụ Phan Đình Phùng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3202/VPCP-KTTH hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình thuộc Khu di tích Cụ Phan Đình Phùng

              • 19/05/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/05/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực