Công văn 3203/TXNK-CST

Công văn 3203/TXNK-CST năm 2017 xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3203/TXNK-CST 2017 xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba


TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU XUT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3203/TXNK-CST
V/v xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt.
(Đ/c: Thôn 6, Xã Diễn Kỹ, Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An)

Cục Thuế XNK nhận được công văn số 02/2017/APV ngày 21/8/2017 của Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu s 107/2016/QH13 thì người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Căn cứ Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan đsử dụng trong khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu. Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu. Thủ tục nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Căn công văn số 5286/TCHQ-TXNK ngày 09/8/2017 về việc hướng dẫn xử lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quá thời hạn 365 ngày.

Đnghị Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc đề nghị liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Nghệ An để được xem xét, hướng dẫn.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Công ty TNHH MTV Anh Pháp Việt biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3203/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3203/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2017
Ngày hiệu lực24/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3203/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 3203/TXNK-CST 2017 xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3203/TXNK-CST 2017 xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3203/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành24/08/2017
        Ngày hiệu lực24/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3203/TXNK-CST 2017 xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3203/TXNK-CST 2017 xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu sang nước thứ ba

            • 24/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực