Công văn 3206/VPCP-KGVX

Công văn 3206/VPCP-KGVX năm 2016 về Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3206/VPCP-KGVX Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3206/VPCP-KGVX
V/v Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Trên tinh thần dự thảo Chỉ thị mới của Bộ Chính trị, giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan dự thảo Chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ để trình ban hành ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về việc Đy mnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bộ chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg và quán triệt các Chỉ thị mi của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ về việc Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ: GDĐT, LĐTBXH, TTTT;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3),
VM.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Thuộc tính Công văn 3206/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3206/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2016
Ngày hiệu lực10/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3206/VPCP-KGVX Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3206/VPCP-KGVX Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3206/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành10/05/2016
        Ngày hiệu lực10/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3206/VPCP-KGVX Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3206/VPCP-KGVX Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg 2016

             • 10/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực