Công văn 3207/VPCP-KTTH

Công văn số 3207/VPCP-KTTH về việc kinh phí để thực hiện dự án "Trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát cơ động" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3207/VPCP-KTTH kinh phí thực hiện dự án "Trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát cơ động"


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3207/VPCP-KTTH
V/v kinh phí để thực hiện dự án "Trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát cơ động"

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công an tại các văn bản số 341/BCA (C11) ngày 29 tháng 02 năm 2008 và số 1670/C11 (C29) ngày 23 tháng 4 năm 2008, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 36/BKH-QPAN ngày 17 tháng 3 năm 2008, của Bộ Tài chính tại văn bản số 59/BTC-VI ngày 02 tháng 4 năm 2008 về kinh phí để thực hiện dự án "Trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát cơ động", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp kiềm chế lạm phát theo đúng Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, trước mắt trong năm 2008 chưa bổ sung vốn thực hiện dự án "Trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát cơ động".

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Bộ Tài chính bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 cho Bộ Công an để tiếp tục thực hiện dự án trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Kiều Đình Thụ, TTĐT, Vụ NC;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3207/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3207/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2008
Ngày hiệu lực19/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3207/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 3207/VPCP-KTTH kinh phí thực hiện dự án "Trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát cơ động"


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3207/VPCP-KTTH kinh phí thực hiện dự án "Trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát cơ động"
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3207/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành19/05/2008
        Ngày hiệu lực19/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3207/VPCP-KTTH kinh phí thực hiện dự án "Trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát cơ động"

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3207/VPCP-KTTH kinh phí thực hiện dự án "Trang bị công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát cơ động"

           • 19/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực