Thông báo 321/SNV-TB

Thông báo 321/SNV-TB về quy trình, trình tự thủ tục, thời gian tiếp nhận giải quyết khen thưởng do Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 321/SNV-TB thông báo quy trình trình tự thủ tục thời gian tiếp nhận


UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/SNV-TB
V/v: Thông báo quy trình, trình tự thủ tục, thời gian tiếp nhận giải quyết khen thưởng

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 08 năm 2008

 

THÔNG BÁO

QUY TRÌNH, TRÌNH TỰ THỦ TỤC, THỜI GIAN TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT KHEN THƯỞNG
(phục vụ công khai trên môi trường mạng)

Thực hiện Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 31/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng, Ban Thi đua – Khen thưởng thông báo trình tự thủ tục, thời gian tiếp nhận giải quyết đề nghị khen thưởng như sau:

I. Trình tự thủ tục, thời gian tiếp nhận giải quyết khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh: (Theo quy định của Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ và Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của VP Chính phủ và CV số 1668/BTĐKTTW-VP ngày 28/8/2007 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương).

1. Trình tự thủ tục gồm:

a. Tờ trình đề nghị khen thưởng (3 bản chính)

b. Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Biên bản họp cụm, khối thi đua (3 bản chính).

c. Báo cáo thành tích của đơn vị và cá nhân (1 bản theo mẫu).

d. Ý kiến hiệp y của ngành và địa phương có liên quan (nếu có).

2. Thời gian tiếp nhận và giải quyết:

a. Hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết năm được tiếp nhận và giải quyết từ đầu tháng 12 đến ngày 31/3 của năm sau.

b. Khen thưởng công tác đền ơn đáp nghĩa trước ngày 15/6, theo năm học của ngành Giáo dục – Đào tạo chậm nhất ngày 15/9 hàng năm.

c. Trường hợp đề nghị khen thưởng các chương trình mục tiêu, các chuyên đề riêng gửi đề nghị trước ngày dự kiến trao thưởng ít nhất 07 ngày làm việc, trường hợp khen thưởng đột xuất trước 03 ngày (nếu hồ sơ hợp lệ).

II. Trình tự thủ tục, thời gian tiếp nhận giải quyết khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước: (Theo Nghị định của Chính phủ, Thông tư VP Chính phủ và Văn bản của Ban TĐKTTW)

1. Trình tự thủ tục gồm:

a. Tờ trình đề nghị khen thưởng (3 bản).

b. Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (3 bản chính).

c. Báo cáo thành tích của đơn vị và cá nhân (5 bản chính).

d. Ý kiến hiệp y của ngành và địa phương có liên quan (nếu có).

e. Văn bản xác nhận nghĩa vụ nộp thuế đối với các tập thể doanh nghiệp hoặc cá nhân người đứng đầu doanh nghiệp (3 bản chính).

2. Thời gian tiếp nhận và giải quyết:

a. Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng hàng năm: Đợt 1 trước ngày 20/2; đợt 2 trước ngày 15/7.

b. Khen thưởng công tác đền ơn đáp nghĩa, khen thưởng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc trước ngày 15/6, khen thưởng theo năm học ngành Giáo dục – Đào tạo trước ngày 15/8 hàng năm.

c. Trường hợp đề nghị khen thưởng các chương trình mục tiêu, khen thưởng các chuyên đề riêng, khen thưởng đột xuất không phụ thuộc vào thời gian đã nêu trên.

Sở Nội vụ thông báo để các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT.HĐND tỉnh; Báo cáo
- UBND tỉnh; Báo cáo
- Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; Báo cáo
- Ban TĐKT TW (Cơ quan đại diện phía Nam);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã,
- DN thuộc tỉnh và DN TW trên địa bàn tỉnh;
- TV.HĐTD-KT tỉnh;
- GĐ, các PGĐ Sở Nội vụ;
- Phòng TĐKT;
- Phòng Nội vụ các huyện, thị xã;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Trọng Lâm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 321/SNV-TB

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu321/SNV-TB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2008
Ngày hiệu lực22/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước

Download Văn bản pháp luật 321/SNV-TB

Lược đồ Công văn 321/SNV-TB thông báo quy trình trình tự thủ tục thời gian tiếp nhận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 321/SNV-TB thông báo quy trình trình tự thủ tục thời gian tiếp nhận
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu321/SNV-TB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Trọng Lâm
        Ngày ban hành22/08/2008
        Ngày hiệu lực22/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 321/SNV-TB thông báo quy trình trình tự thủ tục thời gian tiếp nhận

           Lịch sử hiệu lực Công văn 321/SNV-TB thông báo quy trình trình tự thủ tục thời gian tiếp nhận

           • 22/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực