Công văn 321/TTg-ĐMDN

Công văn 321/TTg-ĐMDN năm 2016 về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 321/TTg-ĐMDN phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp Nghệ An 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/TTg-ĐMDN
V/v Phương án tng thể sp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 9498/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015) và ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 8038/BNN-QLDN ngày 30 tháng 9 năm 2015) về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Duy trì, củng cố, phát trin và tái cơ cấu công ty TNHH một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với các công ty:

- Công ty TNHH một thành viên Lâm công nghiệp Sông Hiếu;

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Tương Dương;

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Con Cuông;

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đô Lương.

2. Cổ phn hóa các công ty:

- Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển chè Nghệ An;

- Công ty TNHH một thành viên Cao su cà phê Nghệ An;

- Công ty TNHH một thành viên Nông công nghiệp 3/2.

3. Góp nguyên trạng tài sản, tài chính, lao động, đất đai (sau khi rà soát) để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên tr lên đối với các công ty:

- Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp 1/5;

- Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Xuân Thành;

- Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp An Ngãi.

4. Chuyển thành ban quản lý rừng phòng hộ hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập có thu và sáp nhập với Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳnh Lưu đối với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quỳnh Lưu.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có trách nhiệm:

a) Thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 nêu trên.

b) Xác định tỷ lệ vốn Nhà nước cần nắm giữ tại các công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và tình hình thực tế.

c) Việc lựa chọn đối tác để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện theo nguyên tắc:

- Kế thừa toàn bộ đất đai (sau rà soát), vườn cây, vốn, tài sn, lao động, các Khoản phải thu, phải trả, các hợp đồng khoán, hợp đồng kinh tế; chịu trách nhiệm toàn bộ về quyền và nghĩa vụ của công ty TNHH một thành viên; đm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, ổn định của người nhận khoán theo quy định của pháp luật;

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của các công ty TNHH hai thành viên trở lên chỉ tập trung vào sản xuất nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ cao, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; không chuyển đổi Mục đích sử dụng đất.

- Tính toán đầy đủ giá trị vườn cây, tài sản theo cơ chế thị trường; giá trị thương quyền và giá trị lợi thế đất đai theo quy định để xác định giá trị và quyền sử dụng đất đai của các công ty TNHH một thành viên nông nghiệp khi tham gia thành lập công ty TNHH hai thành viên tr lên.

d) Tiếp tục rà soát đất đai, vườn cây, xử lý dứt Điểm nhất là đất tranh chấp, lấn chiếm, khoán trắng, sử dụng sai Mục đích theo đúng quy định của Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; chỉ giữ lại một phn diện tích đất phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh của các công ty TNHH một thành viên nông nghiệp khi chuyển đổi mô hình sắp xếp, đổi mới; hoàn thành việc rà soát, cắm mốc ranh giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất các công ty giữ lại sản xuất trong năm 2015.

đ) Chỉ đạo các công ty nông nghiệp phải sử dụng đất đúng Mục đích, khi thay đổi Mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

e) Có phương án quản lý, sử dụng đất đai, vườn cây, rừng của các công ty chuyển giao về địa phương đúng Mục đích, đúng quy hoạch và pháp luật; không để đất, rừng thành vô ch.

g) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình giải quyết đơn thư khiếu kiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 350/VPCP-ĐMDN ngày 15 tháng 01 năm 2014; giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 8038/BNN-QLDN ngày 30 tháng 9 năm 2015 đối với phương án sắp xếp Công ty Nông nghiệp Sông Con, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 03 năm 2016.

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn theo quy định hiện hành đối với các kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại công văn số 9498/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, TN&MT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH,
V.III;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 321/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu321/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2016
Ngày hiệu lực26/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 321/TTg-ĐMDN phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp Nghệ An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 321/TTg-ĐMDN phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp Nghệ An 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu321/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành26/02/2016
        Ngày hiệu lực26/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 321/TTg-ĐMDN phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp Nghệ An 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 321/TTg-ĐMDN phương án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp Nghệ An 2016

             • 26/02/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/02/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực