Công văn 321/UBND-KT

Công văn 321/UBND-KT rà soát tình hình mua sắm, trang bị và quản lý, sử dụng xe ôtô công do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 321/UBND-KT rà soát tình hình mua sắm sử dụng xe ô tô công Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/UBND-KT
V/v rà soát tình hình mua sắm, trang bị và quản lý, sử dụng xe ôtô công.

Bắc Giang, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Tài chính

Thực hiện Công văn số 1850/BTC-QLCS ngày 04/02/2013 của Bộ Tài chính về việc rà soát tình hình mua sắm, trang bị và quản lý, sử dụng xe ôtô công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát, lập báo cáo tình hình mua sắm xe ôtô của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong năm 2012 (bao gồm cả số xe ôtô được mua sắm bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2011 được phép chuyển nguồn kinh phí dự toán sang năm 2012) theo biểu mẫu đính kèm Công văn số 1850/BTC-QLCS ở trên, gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 27/02/2013.

(Kèm theo bản phô tô Công văn số 1850/BTC-QLCS ngày 04/02/2013 của Bộ Tài chính)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TPKT, TH.

- Lưu: VT, KT4

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 321/UBND-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu321/UBND-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2013
Ngày hiệu lực07/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 321/UBND-KT rà soát tình hình mua sắm sử dụng xe ô tô công Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 321/UBND-KT rà soát tình hình mua sắm sử dụng xe ô tô công Bắc Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu321/UBND-KT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành07/02/2013
        Ngày hiệu lực07/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 321/UBND-KT rà soát tình hình mua sắm sử dụng xe ô tô công Bắc Giang

             Lịch sử hiệu lực Công văn 321/UBND-KT rà soát tình hình mua sắm sử dụng xe ô tô công Bắc Giang

             • 07/02/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/02/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực