Công văn 3210/BGDĐT-GDQP

Công văn 3210/BGDĐT-GDQP về cử giáo viên, giảng viên Giáo dục quốc phòng và an ninh dự lớp tập huấn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3210/BGDĐT-GDQP cử giáo viên giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh dự lớp tập huấn 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3210/BGDĐT-GDQP
V/v cử giáo viên, giảng viên GDQPAN dự lớp tập huấn GDQPAN năm 2016

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng;
- Các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh sinh viên;
- Các trường trung cấp.

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2016 về nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Kế hoạch s 412/KH-BGDĐT ngày 15/6/2016 về việc tổ chức tập huấn giáo viên, giảng viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường trung cp cao đng, đại học năm 2016. Hiện nay, do Điều kiện công tác nên Kế hoạch tập huấn có sự thay đổi như sau:

1. Đợt 1: Các trường khu vực phía Nam:

- Thi gian: Từ ngày 25/7 đến ngày 30/7/2016.

- Địa Điểm: Tại Trường Sĩ quan Công binh, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

2. Đợt 2: Các trường khu vực phía Bắc:

- Thời gian: Từ ngày 01/8 đến ngày 06/8/2016

- Địa Điểm: Tại Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1. Địa chỉ: xã Phú Mãn, huyn Quốc Oai, thành phố Hà Ni.

Cán bộ, giáo viên, giảng viên tham dự tập huấn phải có mặt từ chiều hôm trước (ngày 24/7 đối với đợt 1, ngày 31/7 đối với đợt 2) để làm thủ tục.

Các đơn vị cử cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQPAN đủ số lượng, đúng thành phần tham gia tập huấn; bảo đảm kinh phí ăn, ở, đi lại và mua tài liệu cho cán bộ, giáo viên, giảng viên dự lớp tập huấn theo chế độ hiện hành.

Trang phục: Sĩ quan biệt phái mang mặc quân phục hè, mũ cứng và kê pi; các giáo viên, giảng viên khác mang mặc trang phục GDQPAN, mũ cứng và mũ kê pi.

Đăng ký danh sách giáo viên, giảng viên tập huấn về Vụ Giáo dục Quốc phòng trước ngày 15/7/2016 theo địa chỉ: đồng chí Nguyễn Xuân Tiến (điện thoại: 0983.836.889 -04.38684158 - Email: [email protected]) và đồng chí Dương Văn Toan (điện thoại: 0969.210.169 -04.38683760 -Email: [email protected]).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Văn Ga (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDQP.

TL. B TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO
DỤC QUỐC PHÒNG
Nguyễn Thiện Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3210/BGDĐT-GDQP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3210/BGDĐT-GDQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2016
Ngày hiệu lực01/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3210/BGDĐT-GDQP cử giáo viên giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh dự lớp tập huấn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3210/BGDĐT-GDQP cử giáo viên giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh dự lớp tập huấn 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3210/BGDĐT-GDQP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thiện Minh
        Ngày ban hành01/07/2016
        Ngày hiệu lực01/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3210/BGDĐT-GDQP cử giáo viên giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh dự lớp tập huấn 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3210/BGDĐT-GDQP cử giáo viên giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh dự lớp tập huấn 2016

             • 01/07/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/07/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực