Công văn 3210/TCT-CS

Công văn 3210/TCT-CS năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp tài khoản chưa thông báo với cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3210/TCT-CS 2014 thuế giá trị gia tăng tài khoản chưa thông báo với cơ quan thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3210/TCT-CS
V/v: thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 459/CT-TTr ngày 08/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối với trường hợp tài khoản chưa thông báo với cơ quan thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định...”

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 8 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“1. Khi có thay đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp, người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (ghi trên giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi, bổ sung thông tin.

Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, định kỳ hàng quý khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan thuế tại tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý”.

Tại Điều 8, Mục 2 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế: “2. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin, tài liệu, chứng từ, hóa đơn, sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế trong thời hạn kê khai thuế; số hiệu tài khoản, số dư tài khoản tiền gửi cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

b) Không cung cấp đầy đủ, đúng các chỉ tiêu, số liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế phải đăng ký theo chế độ quy định, bị phát hiện nhưng không làm giảm nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

c) Không cung cấp; cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến tài khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, công nợ bên thứ ba có liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày được cơ quan thuế yêu cầu”.

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng, qua kiểm tra trước hoàn thuế GTGT đã phát hiện Công ty TNHH Kim Anh đã đưa vào kê khai các ủy nhiệm chi thanh toán cho các hóa đơn mua hàng để khấu trừ, hoàn thuế qua tài khoản 7600.211.000.893 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Sóc Trăng, tài khoản này của Công ty TNHH Kim Anh chưa thông báo với cơ quan Thuế với tổng giá trị thanh toán là: 1.909.442.353 đồng, trong đó thuế GTGT là: 173.585.667 đồng.

Tài khoản của Công ty TNHH Kim Anh mở vào ngày 30/4/2008 và đã sử dụng để thanh toán cho các giao dịch mua, bán đến nay. Sau khi Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng công bố Quyết định kiểm tra, Công ty TNHH Kim Anh đã nộp tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST bổ sung thông tin tài khoản của Công ty.

Căn cứ hướng dẫn trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục thuế nêu tại công văn số 459/CT-TTr ngày 08/05/2014 như sau: Công ty TNHH Kim Anh bị xử phạt theo quy định tại Điều 8, Mục 2 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế; đồng thời giải quyết cho hoàn thuế số GTGT nêu trên nếu đáp ứng điều kiện hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3210/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3210/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3210/TCT-CS 2014 thuế giá trị gia tăng tài khoản chưa thông báo với cơ quan thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3210/TCT-CS 2014 thuế giá trị gia tăng tài khoản chưa thông báo với cơ quan thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3210/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành12/08/2014
        Ngày hiệu lực12/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3210/TCT-CS 2014 thuế giá trị gia tăng tài khoản chưa thông báo với cơ quan thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3210/TCT-CS 2014 thuế giá trị gia tăng tài khoản chưa thông báo với cơ quan thuế

            • 12/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực