Công văn 3210/VPCP-CN

Công văn 3210/VPCP-CN năm 2019 về nghiên cứu xây dựng Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3210/VPCP-CN 2019 nghiên cứu xây dựng Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3210/VPCP-CN
V/v nghiên cứu xây dựng Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trang tin điện tử Báo Thanh niên ngày 11 tháng 4 năm 2019 có bài viết phản ánh đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư áp giá sàn các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) từ 1.200 tỷ đồng trở lên được nhận đnh sẽ làm mất cơ hội của cả địa phương và doanh nghiệp. Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu trong quá trình xây dựng Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Các Bộ: TC, GTVT, TP;
- Báo Thanh niên;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT; các Vụ: PL, KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Thuộc tính Công văn 3210/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3210/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2019
Ngày hiệu lực20/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(08/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3210/VPCP-CN 2019 nghiên cứu xây dựng Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3210/VPCP-CN 2019 nghiên cứu xây dựng Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3210/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành20/04/2019
        Ngày hiệu lực20/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (08/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3210/VPCP-CN 2019 nghiên cứu xây dựng Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3210/VPCP-CN 2019 nghiên cứu xây dựng Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư

              • 20/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/04/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực