Công văn 3212/GSQL-GQ1

Công văn 3212/GSQL-GQ1 năm 2018 thực hiện Thông tư 08/2018/TT-BTNMT và 09/2018/TT-BTNMT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3212/GSQL-GQ1 2018 thực hiện Thông tư 08/2018/TT-BTNMT về phế liệu nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3212/GSQL-GQ1
V/v thực hiện TT 08/2018/TT-BTNMT và TT 09/2018/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Dương, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 14/9/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và số 09/2018/TT-BTNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 29/10/2018. Để có đủ cơ sở hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện thống nhất 02 Thông tư này của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên nghiên cứu, báo cáo vướng mắc và đề xuất phương án thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và số 09/2018/TT-BTNMT để Cục Giám sát quản lý về Hải quan tổng hợp, hướng dẫn thực hiện. Trong đó lưu ý ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/2018/CT-TTg ngày 17/9/2018.

Báo cáo vướng mắc gửi về Cục Giám sát quản lý về Hải quan trước ngày 16/10/2018. Bản mềm xin gửi về địa chỉ email: Trangdq@customs.gov.vn; Sđt: 0981686668.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

 

Thuộc tính Công văn 3212/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3212/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2018
Ngày hiệu lực10/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(23/10/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3212/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 3212/GSQL-GQ1 2018 thực hiện Thông tư 08/2018/TT-BTNMT về phế liệu nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3212/GSQL-GQ1 2018 thực hiện Thông tư 08/2018/TT-BTNMT về phế liệu nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3212/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Anh Tuấn
        Ngày ban hành10/10/2018
        Ngày hiệu lực10/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (23/10/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3212/GSQL-GQ1 2018 thực hiện Thông tư 08/2018/TT-BTNMT về phế liệu nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3212/GSQL-GQ1 2018 thực hiện Thông tư 08/2018/TT-BTNMT về phế liệu nhập khẩu

           • 10/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực