Công văn 3215/TCT-PCCS

Công văn số 3215/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ/hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Nội dung toàn văn Công văn 3215/TCT-PCCS khấu trừ/hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3215/TCT-PCCS
V/v: Khấu trừ/hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Ttháp

Trả lời công văn số 924/CT-TT&HT ngày 19/06/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc khấu trừ/hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 Tại Điểm 1, Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: "thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng hoá gia công xuất khẩu, hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT xuất khẩu" và Điểm 6 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định: "về thuế GTGT đầu vào được khấu trừ đối với sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thủy sản, hải sản làm nguyên liệu để tiếp tục sản xuất chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT (bao gồm sản phẩm nông nghiệp, thủy sản chưa qua chế biến xuất khẩu hoặc sản phẩm đã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) như sau:

Cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu: đầu tư xây dựng cơ bản, sản xuất, chế biến; trường hợp cơ sở có bán hàng hóa là sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản chưa qua chế biến hoặc mới sơ chế thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được tính khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT so với tổng doanh số của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Việc kê khai nộp thuế GTGT thực hiện tại Văn phòng trụ sở chính".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Doanh nghiệp nuôi trồng, khai thác đánh bắt thủy, hải sản là cá tra, cá ba sa, có ký hợp đồng với doanh nghiệp khác thuê gia công chế biến thành phẩm (cá phi lê) từ cá tra, cá ba sa và sau đó nhận lại cá phi lê, trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu ra nước ngoài thì lô hàng cá phi lê của Doanh nghiệp xuất khẩu nếu đáp ứng các Điều kiện (quy định tại Tiết 1.2.d Điểm 1, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên) thì được kê khai, khấu trừ/hoàn thuế GTGT đối với vật tư, nguyên vật liệu… mua vào phục vụ cho hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và gia công chế biến, tiêu thụ cá phi lê theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3215/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3215/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2006
Ngày hiệu lực30/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3215/TCT-PCCS khấu trừ/hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3215/TCT-PCCS khấu trừ/hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3215/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành30/08/2006
        Ngày hiệu lực30/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3215/TCT-PCCS khấu trừ/hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3215/TCT-PCCS khấu trừ/hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

           • 30/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực