Công văn 3217/TCT-ĐTNN

Công văn số 3217/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về các vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC

Nội dung toàn văn Công văn 3217/TCT-ĐTNN vướng mắc khi thực hiện TT 05/2005/TT-BTC


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3217/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 931 CV-CT/TTHT ngày 8/6/2005, số 1082/CT-TTHT ngày 27/6/2005 và số 1202/CT-TTHT ngày 14/7/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về các vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thời hiệu áp dụng:

Căn cứ qui định tại Mục V, Phần E, Thông tư số 05/2005/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng mua bán chung trước này 16/2/2005 (là ngày Thông tư số 05/2005/TT-BTC có hiệu lực thi hành), nhưng mỗi lần nhập khẩu doanh nghiệp lại ký hợp đồng riêng cho từng lần nhập khẩu thì việc kê khai, tính thuế và nộp thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nếu các hợp đồng riêng được ký sau ngày 16/2/2005.

2. Về đối tượng áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập, các dịch vụ cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam và về chính sách tiền thù lao đối với các hợp đồng ký trước ngày Thông tư số 05/2005/TT-BTC có hiệu lực thi hành, Tổng cục Thuế đang dự thảo công văn hướng dẫn bổ sung để các Cục thuế và các doanh nghiệp thực hiện.

Khi có văn bản hướng dẫn, Tổng cục Thuế sẽ thông báo để các Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
           Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3217/TCT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3217/TCT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2005
Ngày hiệu lực16/09/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3217/TCT-ĐTNN vướng mắc khi thực hiện TT 05/2005/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 3217/TCT-ĐTNN vướng mắc khi thực hiện TT 05/2005/TT-BTC
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu3217/TCT-ĐTNN
     Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
     Người kýPhạm Văn Huyến
     Ngày ban hành16/09/2005
     Ngày hiệu lực16/09/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3217/TCT-ĐTNN vướng mắc khi thực hiện TT 05/2005/TT-BTC

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3217/TCT-ĐTNN vướng mắc khi thực hiện TT 05/2005/TT-BTC

           • 16/09/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/09/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực