Công văn 3218/TCT-CS

Công văn 3218/TCT-CS năm 2014 về tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất khẩu và cấp lẻ hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3218/TCT-CS 2014 tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất khẩu cấp lẻ hóa đơn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3218/TCT-CS
V/v: hóa đơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 457/CT-HCQTTVAC ngày 28/3/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc xin tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất khẩu và cấp lẻ hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất khẩu còn tồn:

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại khoản 3 Điều 32 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu thực hiện.

2/ Về cấp lẻ hóa đơn khi bán tài sản đảm bảo tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án thực hiện:

Tại Điều 13, Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

Riêng đối với tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.”

Tại khoản 8a, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“…Bán tài sản đảm bảo tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay.

Căn cứ quy định nêu trên, bán tài sản đảm bảo tiền vay do cơ quan thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản đảm bảo tiền vay không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nên không thuộc đối tượng được cấp hóa đơn lẻ theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, CS(2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3218/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3218/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3218/TCT-CS 2014 tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất khẩu cấp lẻ hóa đơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3218/TCT-CS 2014 tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất khẩu cấp lẻ hóa đơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3218/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Hữu Tân
        Ngày ban hành12/08/2014
        Ngày hiệu lực12/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3218/TCT-CS 2014 tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất khẩu cấp lẻ hóa đơn

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3218/TCT-CS 2014 tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất khẩu cấp lẻ hóa đơn

            • 12/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực