Công văn 322/TCHQ-TXNK

Công văn 322/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng quặng sắt xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 322/TCHQ-TXNK 2018 xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng quặng sắt xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 322/TCHQ-TXNK
V/v trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Tổng cục hải quan nhận được công văn s 1145/HQLC-KTSTQ công văn số 1932/HQLC-KTSTQ của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về vướng mắc xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng quặng sắt xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 86 Luật Hải quan, Điều 20 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F) được xác định theo các phương pháp sau:

Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hp đng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại và các chứng từ liên quan phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu.

Căn cứ theo quy định, cơ quan hải quan kiểm tra trị giá khai báo của Doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện các khoản chi phí liên quan đến hàng hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩu xuất nhưng chưa tính vào trị giá hải quan thì thực hiện xử lý theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế và khoản 3 Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định, chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Điều 25, Điều 142, Điều 143 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, công văn số 905/TCHQ-TXNK ngày 17/2/2017 và các công văn hướng dẫn về trị giá của Tổng cục Hải quan.

Đ nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai căn cứ vào quy định nêu trên, đối chiếu với hồ sơ thực tế hàng hóa để xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK-TGHQ(Hoa-3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 322/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu322/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2018
Ngày hiệu lực18/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 322/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 322/TCHQ-TXNK 2018 xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng quặng sắt xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 322/TCHQ-TXNK 2018 xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng quặng sắt xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu322/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành18/01/2018
        Ngày hiệu lực18/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 322/TCHQ-TXNK 2018 xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng quặng sắt xuất khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 322/TCHQ-TXNK 2018 xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng quặng sắt xuất khẩu

         • 18/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực