Công văn 3221/TCT-CS

Công văn 3221/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3221/TCT-CS 2014 chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3221/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 450/CT-KTT1 ngày 28/3/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 30/6/2002 của Chính phủ quy định: “Điều 11. Nguyên tắc quản lý và sử dụng số tiền phí, lệ phí quy định như sau:

1. Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư, hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Số tiền phí thu được là doanh thu của tổ chức, cá nhân thu phí; tổ chức, cá nhân thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước trên kết quả thu phí.”

Tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP nêu trên quy định: “2. Phí không thuộc ngân sách nhà nước do các tổ chức, cá nhân thu theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này phải chịu thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước.”

Tại điểm 7 Mục A Phần III Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính quy định: “7. Mức phí không thuộc ngân sách nhà nước phải chịu thuế theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP bao gồm cả thuế giá trị gia tăng theo thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho ngành dịch vụ tương ứng quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn hiện hành.”

Tại Mục D Phần III Thông tư số 63/2002/TT-BTC nêu trên quy định: “D - Quản lý, sử dụng tiền thu phí không thuộc ngân sách nhà nước

Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư, hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả thu phí là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước (gọi tắt là phí không thuộc ngân sách nhà nước).

Tiền thu phí không thuộc ngân sách nhà nước được xác định là doanh thu của tổ chức, cá nhân thu phí. Tổ chức, cá nhân thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Hàng năm, tổ chức, cá nhân thu phí phải thực hiện quyết toán thuế đối với số tiền phí thu được cùng với kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh khác (nếu có) với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.”

Tại tiết c Khoản 26 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT: “26. Các hàng hóa, dịch vụ sau:

c) Các hoạt động có thu phí, lệ phí của Nhà nước theo pháp luật về phí và lệ phí.”

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, việc Cục Thuế tỉnh Long An xác định trường hợp Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh (Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh tại Long An) thực hiện thu phí do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho doanh nghiệp thực hiện thu phí theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả thu phí thì đây là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước nên được xác định là doanh thu của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải kê khai và nộp thuế theo quy định là phù hợp với quy định hiện hành. Tuy nhiên, việc giao quyền thu phí là vấn đề mới, mới bắt đầu thực hiện nên có thể phát sinh vướng mắc liên quan đến việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An rà soát kỹ, nếu phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện thì có văn bản báo cáo Tổng cục kịp thời.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3221/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3221/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3221/TCT-CS 2014 chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3221/TCT-CS 2014 chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3221/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Hữu Tân
        Ngày ban hành12/08/2014
        Ngày hiệu lực12/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3221/TCT-CS 2014 chính sách thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3221/TCT-CS 2014 chính sách thuế

           • 12/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực