Công văn 3223/TCT-KK

Công văn 3223/TCT-KK năm 2019 về khôi phục Mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3223/TCT-KK 2019 về khôi phục Mã số thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3223/TCT-KK
V/v khôi phục mã số thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Ngày 30/05/2019, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 39199/CT-KK&KTT ngày 28/05/2019 ca Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc báo cáo vướng mắc vnội dung khôi phục Mã số thuế. Về vấn đề này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014:

“Điều 211. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

c) Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;”

- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 64 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp:

“Điều 64. Khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khôi phục tình trạng pháp của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp:

1. Phòng Đăng ký kinh doanh xác định doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Phòng đăng ký kinh doanh đã ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì Phòng Đăng ký kinh doanh chra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong trường hp Phòng Đăng ký kinh doanh xác định doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Cục QL đ
ăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- Website TCT;

- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3223/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3223/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2019
Ngày hiệu lực13/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3223/TCT-KK

Lược đồ Công văn 3223/TCT-KK 2019 về khôi phục Mã số thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3223/TCT-KK 2019 về khôi phục Mã số thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3223/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Thu Phương
        Ngày ban hành13/08/2019
        Ngày hiệu lực13/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3223/TCT-KK 2019 về khôi phục Mã số thuế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3223/TCT-KK 2019 về khôi phục Mã số thuế

             • 13/08/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/08/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực