Công văn 3224/CT-TTHT

Công văn 3224/CT-TTHT về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3224/CT-TTHT chính sách thuế thu nhập cá nhân


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3224/CT-TTHT
V/v chính sách thuế TNCN.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi: Chi Cục thuế quận Tân Bình

Trả lời văn bản số 1416/CCT-TTHT ngày 19/3/2010 của Chi Cục thuế về thời điểm xác định thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 4 Điều 86, khoản 3 và khoản 5 Điều 87 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH12 ngày 21/11/2005 quy định:

“Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên phải được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu đó.”

“Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 86 của Luật này được ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời kiểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.

Các cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 81 và khoản 5 Điều 84 của Luật này. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng văn bản theo cách thông thường hoặc bằng cách trao tay cổ phiếu. Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi tên của người nhận chuyển nhượng được đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông.

Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần trong cổ phiếu có ghi tên thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.”

- Căn cứ điểm 2.1.3, mục II phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân thì:

“Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành theo quy định của pháp luật.

Thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành quy định tại khoản này là thời điểm các bên tham gia chuyển nhượng làm thủ tục khai báo, chuyển quyền sở hữu với cơ quan cấp đăng ký kinh doanh hoặc doanh nghiệp quản lý vốn góp.”

- Căn cứ Điều 1 Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân và thời gian miễn thuế thu nhập cá nhân thì:

“Đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009 bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại.

Từ ngày 01/01/2010 cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp một công ty cổ phần được thành lập năm 2007, năm 2009 cá nhân là cổ đông sáng lập thực hiện chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho cổ đông sáng lập khác, thì cổ phần được xác định là đã hoàn thành chuyển nhượng trong năm 2009 được miễn thuế TNCN nếu người chuyển nhượng được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 86 của Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH12 được ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăng ký cổ đông trong năm 2009, trường hợp cổ đông nhận chuyển nhượng sở hữu từ 5% tổng số cổ phần công ty trở lên thì phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định nêu trên.

Cục thuế TP. thông báo Chi Cục thuế biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- CCT Tân Bình;
- Lưu: (HC;TTHT)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3224/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3224/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2010
Ngày hiệu lực26/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3224/CT-TTHT chính sách thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3224/CT-TTHT chính sách thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3224/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành26/05/2010
        Ngày hiệu lực26/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3224/CT-TTHT chính sách thuế thu nhập cá nhân

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3224/CT-TTHT chính sách thuế thu nhập cá nhân

            • 26/05/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/05/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực