Công văn 3224/TCT-CS

Công văn 3224/TCT-CS năm 2014 về thuế giá trị gia tăng cho giai đoạn trước khi chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3224/TCT-CS 2014 thuế giá trị gia tăng trước khi chuyển đổi doanh nghiệp chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3224/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1221/CT-THDT ngày 7/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế GTGT cho giai đoạn trước khi chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 6, Điều 2 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế quy định: “6. Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp xuất khẩu toàn bộ sản phẩm hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.”

Tại khoản 1, khoản 5 Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP nêu trên quy định: “1. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật. Quy định là doanh nghiệp chế xuất được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư.”

Tại điểm 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT: “...Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”.

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục thuế tỉnh Phú Thọ, trường hợp trong giai đoạn từ ngày 02/10/2013 đến ngày 12/3/2014 tại Giấy chứng nhận đầu tư số 182 43 000 96, chứng nhận lần đầu ngày 02/10/2013 Công ty TNHH Công nghệ NAMUA Phú Thọ không phải là doanh nghiệp chế xuất nên không được áp dụng quy định đối với Khu chế xuất theo quy định của pháp luật. Do đó, quan hệ trao đổi mua bán hàng hóa giữa Công ty TNHH Công nghệ NAMUA Phú Thọ với các doanh nghiệp trong nước khác trên lãnh thổ Việt Nam (trừ khu phi thuế quan) không phải là quan hệ xuất, nhập khẩu nên doanh nghiệp trong nước khi bán hàng hóa, dịch vụ cho Công ty TNHH Công nghệ NAMUA Phú Thọ phải lập hóa đơn và ghi thuế suất thuế GTGT tương ứng. Trường hợp đã lập hóa đơn GTGT với thuế suất 0% thì Công ty TNHH Công nghệ NAMUA Phú Thọ và các doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ thực hiện điều chỉnh lại hóa đơn GTGT và kê khai thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ được biết. ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3224/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3224/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3224/TCT-CS 2014 thuế giá trị gia tăng trước khi chuyển đổi doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3224/TCT-CS 2014 thuế giá trị gia tăng trước khi chuyển đổi doanh nghiệp chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3224/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành12/08/2014
        Ngày hiệu lực12/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3224/TCT-CS 2014 thuế giá trị gia tăng trước khi chuyển đổi doanh nghiệp chế xuất

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3224/TCT-CS 2014 thuế giá trị gia tăng trước khi chuyển đổi doanh nghiệp chế xuất

            • 12/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực