Công văn 3224/TCT-KK

Công văn 3224/TCT-KK năm 2019 về khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3224/TCT-KK 2019 khôi phục mã số thuế doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3224/TCT-KK
V/v khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5644/CT-KK ngày 06/06/2019 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 47580/CT-KK&KTT ngày 20/06/2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội phản ánh vướng mắc về khôi phục mã số thuế, về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Điều 201, Điều 202 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều 40 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 (có hiệu lực từ 01/07/2020);

- Căn cứ quy định tại Điều 17 và Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục thuế hướng dẫn việc khôi phục mã số thuế như sau:

1. Để đồng bộ tình trạng pháp lý của doanh nghiệp gia cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh, trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế, đề nghị được tiếp tục hoạt động trở lại thì thực hiện khôi phục mã số thuế như đi với trường hợp nêu tại Điểm c Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-ĐTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế khi:

- Doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục hủy hsơ giải thể bên phía cơ quan đăng ký kinh doanh;

- Tình trạng hoạt động của doanh nghiệp tại cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là đang hoạt động và tại hệ thống thông tin thuế thì tình trạng của doanh nghiệp là ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.

2. Từ ngày 01/07/2020, việc khôi phục mã số thuế thực hiện theo Điều 40 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thực hiện và hướng dẫn doanh nghiệp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Cục QL đăng ký kinh doanh Bộ KH&ĐT (để phối hợp);
- Cục Thuế các tỉnh, thành ph
;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ
VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3224/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3224/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2019
Ngày hiệu lực13/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3224/TCT-KK

Lược đồ Công văn 3224/TCT-KK 2019 khôi phục mã số thuế doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3224/TCT-KK 2019 khôi phục mã số thuế doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3224/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Thu Phương
        Ngày ban hành13/08/2019
        Ngày hiệu lực13/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3224/TCT-KK 2019 khôi phục mã số thuế doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3224/TCT-KK 2019 khôi phục mã số thuế doanh nghiệp

            • 13/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực