Công văn 3224/VPCP-KTN

Công văn 3224/VPCP-KTN về xúc tiến các dự án nghiên cứu, chế tạo máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3224/VPCP-KTN xúc tiến các dự án nghiên cứu, chế tạo máy móc, thiết bị


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3224/VPCP-KTN
V/v xúc tiến các dự án nghiên cứu, chế tạo máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công thương.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1235/BNN-CB ngày 28 tháng 4 năm 2010 về việc xúc tiến các dự án nghiên cứu, chế tạo máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp theo chương trình cơ khí trọng điểm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc giao Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp - VEAM (Bộ Công thương) lập Dự án chế tạo máy kéo 4 bánh và các máy canh tác, Tổng công ty Cơ điện xây dựng nông nghiệp và thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) lập Dự án chế tạo máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa theo Chương trình cơ khí trọng điểm và đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, trình duyệt theo quy định hiện hành.

2. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan chỉ đạo hai tổng công ty lập và thẩm định hai dự án nêu trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, KH&CN;
- Các Tổng công ty: Máy động lực & Máy nông nghiệp, Cơ điện xây dựng nông nghiệp & thủy lợi;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  




Văn Trọng Lý  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3224/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3224/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2010
Ngày hiệu lực17/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3224/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 3224/VPCP-KTN xúc tiến các dự án nghiên cứu, chế tạo máy móc, thiết bị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3224/VPCP-KTN xúc tiến các dự án nghiên cứu, chế tạo máy móc, thiết bị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3224/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành17/05/2010
        Ngày hiệu lực17/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3224/VPCP-KTN xúc tiến các dự án nghiên cứu, chế tạo máy móc, thiết bị

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3224/VPCP-KTN xúc tiến các dự án nghiên cứu, chế tạo máy móc, thiết bị

              • 17/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực