Công văn 3224/VPCP-KTTH

Công văn 3224/VPCP-KTTH về nhu cầu trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn năm 2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3224/VPCP-KTTH nhu cầu trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3224/VPCP-KTTH
V/v nhu cầu trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn năm 2011

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Xét đề nghị của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tại văn bản số 95/UB ngày 11 tháng 5 năm 2011 về việc nhu cầu trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia phục vụ công tác phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan liên quan tổng hợp nhu cầu trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia phục vụ nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2011, cân đối lượng tồn kho, kiến nghị mức hỗ trợ phù hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, Vụ NC;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3224/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3224/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2011
Ngày hiệu lực20/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3224/VPCP-KTTH nhu cầu trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3224/VPCP-KTTH nhu cầu trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3224/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành20/05/2011
        Ngày hiệu lực20/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3224/VPCP-KTTH nhu cầu trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3224/VPCP-KTTH nhu cầu trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn

              • 20/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực